Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ

MAĞAZALARI) (SERİ NO: 10)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

 

(30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    info@yaklasim.com - yaklasim@yaklasim.com IBAN Bilgileri