Karar Sayısı: 895

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

11 Nisan 2019

 

(12 Nisan 2019 Tarihli ve 30743 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın ek 2 nci maddesinde yer alan "Hong Kong" ibaresi "Çin Halk Cumhuriyeti" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/7/2009

27297

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî

Gazetenin

 

Tarihi

Sayısı

1.

20/11/2009

27412

2.

22/2/2010

27501

3.

11/2/2011

27843

4.

28/4/2011

27918

5.

3/7/2011

27983

6.

29/11/2011

28127

7.

15/1/2012

28174

8.

1/11/2012

28454

9.

20/12/2012

28503

10.

25/6/2013

28688

11.

18/8/2014

29092

12.

28/8/2015

29459 (Mükerrer)

13.

23/6/2016

29751

14.

20/1/2018

30307

15.

25/6/2018

30459 (Mükerrer)

16.

15/1/2019

30656

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    info@yaklasim.com - yaklasim@yaklasim.com IBAN Bilgileri