Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 3)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 17)

 

(19 Kasım 2020 Tarihli ve 31309 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – 5/4/2003 tarihli ve 25070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri