CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(04 Şubat 2021 Tarihli ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3491

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun 94. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15. ve 30. maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Şubat 2021

 

3.2.2021 TARİHLİ VE 3491 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. 42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 5,"

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5,"

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesinti oranları hakkındaki 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1- Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %5,"

MADDE 4- Bu Karar, yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri