CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(24 Şubat 2021 Tarihli ve 31405 – 2.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3579

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30.5.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5510 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir,

24 Şubat 2021

 

24.2.2021 TARİHLİ VE 3579 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30.5.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31.12.2020" ibaresi "31.12.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı

14.7.2013

28707

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı

20.1.2017

29954

10.2.2018

30328

26.12.2018

30637

23.2.2020

31048

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri