CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3931

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karardın yürürlüğe konulmasına. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30.6.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin 'B) DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

MADDE 2- Bu Karar 1.6.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30.12.2007

26742

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

8.2.2008

26781

6.4.2008

26839

19.7.2008

26941

20.9.2008

27003

29.3.2009

27184

15.7.2009

27289

28.4.2011

27918

27.11.2011

28125

27.12.2011

28155

27.1.2012

28186

24.3.2012

28243

12.9.2012

28409

1.1.2013

28515

24.2.2013

28569

1.12.2013

28838

31.1.2015

29253

1.1.2016

29580

5.5.2016

29703

30.6.2016

29758

8.9.2016

29825

25.11.2016

29899

3.2.2017

29968

28.7.2017

30137

3.2.2018

30321

5.5.2018

30412

9.5.2018

30416

18.5.2018

30425

15.8.2018

30510

31.10.2018

30581 (Mükerrer)

19.12.2018

30630

31.12.2018

30642 (Mükerrer 4)

21.3.2019

30721

22.3.2019

30722

1.5.2019

30761

2.10.2019

30936

2.1.2020

30996 (Mükerrer)

22.3.2020

31076

31.7.2020

31202

30.8.2020

31229

23.12.2020

31343

30.1.2021

31380

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri