CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(02 Haziran 2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

          Karar Sayısı: 4062

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6. maddesinde yer alan "31.5.2021" ibareleri "31.7.2021" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1.6.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

 

 

Tarihi

Sayısı

 

 

30.12.2007

26742

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

 

 

Tarihi

Sayısı

 

 

8.2.2008

26781

 

 

6.4.2008

26839

 

 

19.7.2008

26941

 

 

20.9.2008

27003

 

 

29.3.2009

27184

 

 

15.7.2009

27289

 

 

28.4.2011

27918

 

 

27.11.2011

28125

 

 

27.12.2011

28155

 

 

27.1.2012

28186

 

 

24.3.2012

28243

 

 

12.9.2012

28409

 

 

1.1.2013

28515

 

 

24.2.2013

28569

 

 

1.12.2013

28838

 

 

31.1.2015

29253

 

 

1.1.2016

29580

 

 

5.5.2016

29703

 

 

30.6.2016

29758

 

 

8.9.2016

29825

 

 

25.11.2016

29899

 

 

3.2.2017

29968

 

 

28.7.2017

30137

 

 

3.2.2018

30321

 

 

5.5.2018

30412

 

 

9.5.2018

30416

 

 

18.5.2018

30425

 

 

15.8.2018

30510

 

31.10.2018

30581 (Mükerrer)

 

19.12.2018

30630

 

31.12.2018

30642 (Mükerrer 4)

 

21.3.2019

30721

 

22.3.2019

30722

 

1.5.2019

30761

 

2.10.2019

30906

 

2.1.2020

30996 (Mükerrer)

 

22.3.2020

31076

 

31.7.2020

31202

 

30.8.2020

31229

 

23.12.2020

31343

 

30.1.2021

31380

 

30.4.2021

31470

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri