YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ

 

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genel Tebliğ’de yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

 

·  Yapılandırma Kanunu ile getirilen imkânlar,

·  Yapılandırma Kanunu kapsamındaki borçların neler olduğu,

·  Kesinleşmiş vergi ve vergi cezası borcu bulunan mükelleflere getirilen imkânlar,

·  Kanun kapsamına giren idari para cezalarına getirilen ödeme kolaylıkları,

·  Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma imkânı,

·  İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan kamu alacaklarına ilişkin başvuru imkânı,

·  Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin getirilen imkânlar,

·  İncelemesiz ve cezasız matrah ve vergi artırımından yararlanma imkânı,

·  İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin getirilen imkânlar,

·  Aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri yeniden değerleme imkânı,

·  Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,

·  Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,

·  Peşin ödeme avantajları, taksitle ve kredi kartı ile ödeme imkânı,

·  Yapılandırmanın devam edebilmesi için gerekli olan şartlar,

·  Yapılandırma imkânları için kullanılacak başvuru dilekçeleri,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

 

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 

·  Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,

·  Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,

·  Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

 

Yapılandırma Kanunu Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

 

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri