T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 02.07.2021

Sayı : E-98547999-010.99-27329927

Konu : Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespiti

 

GENELGE

2021 / 23

 

Bilindiği üzere, 06.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge’nin “İkinci Kısım/Üçüncü Bölüm/Yaşlılık Sigortası” başlığının “6.5. Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespit Edilmesi ve Aylığın Tekrar Başlaması” alt başlığı altındaki “6.5.1.” maddesinde; aylığa hak kazanma koşulları oluşmaksızın bağlanan yaşlılık aylıklarının iptali durumunda, yalnızca Kurum hatasının varlığı halinde aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren yeniden talep aranmaksızın aylığın bağlanacağı, sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanan nedenlerle aylığın iptal edilmesi durumunda ise aylığa hak kazanma koşulları oluşmuş olsa bile aylığın yeniden başlatılması için sigortalıların tekrar talepte bulunmaları gerektiği talimatlandırılmıştır.

Ancak, yargı kararlarında sigortalı hatası nedeniyle iptal edilen aylıklar için de sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren yeniden talep aranmaksızın aylık bağlanması gerektiği yönünde hüküm kurulduğu görülmüş ve bu hususta ikincil mevzuatta gerekli güncellemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla, 2018/38 sayılı Genelge’nin “İkinci Kısım/Üçüncü Bölüm/Yaşlılık Sigortası” başlığının “6.5. Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespit Edilmesi ve Aylığın Tekrar Başlaması” alt başlığı altındaki “6.5.1.” maddesinin dördüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, sigortalıların aylığa hak kazanma koşullarını sağlamadığının sonradan tespit edilmesi halinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilecek olmakla birlikte,

- Tespit tarihinden önce, aylığa hak kazanma koşullarının oluştuğunun anlaşılması durumunda, bu koşulların yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden talep şartı aranmaksızın,

Tespit tarihinden sonra aylığa hak kazanma koşullarının oluşması durumunda ise yeniden tahsis talebinde bulunması halinde,

aylık bağlanacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    [email protected] - [email protected] IBAN Bilgileri