Yaklaşım Kategorileri
Detay Word'e Aktar Yazdir
  • İçerik

Yeni TTK'daki Yanlışlar Düzeltildi..

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki yanlışlar, sonunda kabul edildi.

HAPSE GİRMEYEN KALMAYACAKTI

Ticaret Kanunu, mevcut şekliyle yürürlüğe girseydi, hapishanelerde yer kalmayacaktı.

Sadece şirket yöneticileri değil, sade vatandaş dahi hapse girebilecekti.

İlgili Bakan dahil, belli bir kesim başlangıçta ısrarla “hapis cezası yok” diye inkar etmeye çalıştılar. Sözcü “İşte Hapishane Tarifesi” diyerek, yok denilen hapis cezalarını teker teker yayınladı.

İşin ilginç yönü, hapis cezaları şirket yöneticileri ve iş adamları ile sınırlı değildi. Alışveriş yapan sade vatandaşlar da iki yıla kadar hapse girecekti.

Yasada o kadar çok “tuzak maddeler” vardı ki birinden kurtulanın diğerine yakalanması kaçınılmazdı..

 

AVRUPA'DA VAR MASALI

 

 

Getirilen yeni uygulamalar ve cezalar açıklanırken, sürekli olarak “Avrupa'da var” diye masal anlatıldı.

Avrupa'da var denilen uygulamaların ve cezaların, kesinlikle olmadığını tek tek ve belgeleriyle kanıtlandı.

Böylelikle iş dünyası ve vatandaş için hazırlanan “büyük tuzak” ortaya çıkartıldı.

Karşılıksız çekteki hapis cezaları, “Avrupa'da ve dünyada ekonomik suça ekonomik ceza uygulanıyor” gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Buna rağmen, Ticaret Kanunu'nu hazırlayanlar, “Avrupa'da var” diyerek, akıllara sığmayacak hapis cezaları getirdiler ve savundular!

 

AYŞE TEYZE İKİ YIL HAPSE GİRECEKTİ

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu, “damadının yönetim kurulu üyesi olduğu” şirketin kampanyalı satışından, “taksitle mal aldı” diye, Ayşe Teyze'yi “iki yıla kadar” hapse atacaktı (Md.395/2 ve 562/4-d).

Sadece Ayşe Teyze'yi değil, kayınbiraderinin sigorta şirketi kanalıyla, otomobilini sigorta ettiren Nuri Amca'yı da, iki yıla kadar hapse atacaktı.

Özetle, akrabasının yönetici olduğu şirketle, vadeli veya taksitle alışveriş yapan bütün vatandaşlara, 73 bin liraya kadar “adli para cezası” kesilecek, ödemezse “erteleme kesinlikle söz konusu olmadan” hakim karşısına bile çıkmadan, “doğrudan iki yıla kadar hapse” girecekti.

 

 

KAYNANALAR HAPSE GİRMEYECEK

 

Mantığa uymayan bu madde değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, herkes akrabasından taksitle veya vadeli alışveriş yapabilecek. Yalnız, uygulanan fiyat emsaline uygun olacak.

Şu ya da bu iddia ile de hapis cezası uygulanamayacak. Bu konuyla ilgili 395. maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları da yürürlükten kaldırıldı

 

İKİ LİRA İÇİN İKİ YIL HAPSE GİRİLECEKTİ

 

Ticaret Kanunu'ndaki “deli saçması” bir başka madde de “şirkete borçlanma” ile ilgiliydi (Md.358 ve 562/4-c).

Şirketinden borç para çeken ortak, bu para 1 TL bile olsa 73 bin liraya kadar “adli para cezası” ödeyecekti. Bu parayı, ödeyemezse “iki yıla kadar hapse” girecekti.

 

Örneğin, sabahleyin şirketin önünden geçen simitçiden “iki simit” alan şirket ortağına, “simit parası” olarak kasadan iki lira ödemiş ve kasiyer de “Ahmet Bey'in simit parası” diye, deftere yazmışsa, Ahmet Bey iki lira için ya 73 bin lira ceza ödeyecek ya da iki yıla kadar hapse girecekti.

Ortakların şirkete borçlanma yasağı ile ilgili 358. maddedeki hüküm; “Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe şirkete borçlanamazlar” şeklinde değiştirildi.

 

LEVHA ASMAYANA İKİ YIL HAPİS KALKIYOR

   

Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki "akıllara ziyan" bir başka madde de “ticaret ünvanı ile ilgili levha asmayan” işletmeye veya şirkete uygulanacak, "iki yıla kadar hapis cezası” ile ilgiliydi..

Geçen yıl kaldırılan vergi levhasını asmayanlara 180 lira “özel usulsüzlük cezası” uygulanıyordu. Bu makul bir tutardı.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ise şirket unvanı ile ilgili levhayı asmayana öncelikle 2 yıla kadar “hapis” cezası uygulanmasını öngörüyordu.

BU hapis cezası da kaldırıldı.

 

FATURA VE FİŞLER KURTULDU

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ve olmadığı halde “Avrupa'da var” diye yalan söylenen bir maddesi de işletmede kullanılan HER TÜRLÜ kağıt ve belgelerle ilgiliydi...

Yeni TTK'nın 39/2. maddesine göre; işletmeyle ilgili olarak kullanılan “her türlü kağıt ve belgede”;

-Sicil numarası,

- Ticaret ünvanı,

- İşletmesinin merkezi,

Limited ve anonim şirketlerde ayrıca;

- Taahhüt edilen sermaye,

- Ödenen sermaye,

- İnternet sitesinin adresi ve numarası,

- Yönetim kurulu başkanının adı-soyadı,

- Yönetim kurulu üyelerinin adı-soyadı,

- Yönetici ve müdürlerin adı-soyadı “okunaklı şekilde” gösterilecekti.

Küçücük “yazar kasa fişi” bu bilgilerin okunaklı olarak yazılması imkansızdı. Çok sayıda yöneticisi ve müdürü olan şirketler ne yapacaktı? Örneğin banka dekontuna 700 -800 şube müdürü nasıl yazılacaktı? Müdür ayrılırsa veya yeni yönetici gelirse belgeler ve kağıtlar yeniden mi bastırılacaktı?

“İşletmede kullanılan her türlü kağıt” denilince, akla her şey geliyordu. Onlara da mı yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı-soyadı yazılacaktı?

“Avrupa'da var” iddiasıyla getirilen “deli saçmasından da öte” olan bu madde de değişiyor. “Her türlü kağıt” yerine, “ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayandığı belgelerde" şeklinde bir düzenleme yapılması öngörülüyor.

 

KAYSERİLİLER KURTULUYOR

Yeni TTK'da, anonim şirket yönetim kurulunda, üyelerin dörtte birinin “yüksekokul mezunu” olması koşulunun arandığını belirttikten sonra, “Kayserililer çocuğu önce ticarete alıştırmaya çalışırlar, baktılar ki umut yok. Bu çocuk adam olmayacak bari okutalım da memur olsun” esprisini hatırlatıp, “Kayserililer ne olacak?” diye sormuştuk.

Önerimiz üzerine, bu madde de değişti ve yönetim kurulu üyeliği için “yüksekokul şartı” kaldırıldı.

 

NOTERDEN DEFTER TASDİKİ AZALTILIYOR

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile “Avrupa'da var. Türkiye'de de olmalı” diye getirilen 7 x 2 = 14 “defter tasdiki” vardı.

Israrla, “Avrupa'da noterden defter tasdiki olmadığını” yazdık. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın belgesiyle de bunu kanıtladık.

Israrla sorduk “Bu kadar kırtasiyecilik ve masraf niye?”.

 

Sonunda gerçeği kısmen dahi olsa gördüler. Yeni düzenlemede 7 kapanış tasdikinin 2'ye (yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri olarak) indirildi.

 

ARA TASDİK OLABİLECEK

 

Defterlerin bir sayfası dahi kullanılmış olsa, o deftere devam edilmeyip, yeni defter tasdik ettirilmesi öngörülüyordu.

Oysa, boş kalan sayfalar da kullanılabilmeliydi. Yeni düzenlemede bu önerimiz de göz önüne alınıyor ve “ara tasdik” yaptırılabileceği belirtiliyor.

 

UNUTULAN DEFTER TASDİK VE İBRAZ SÜRESİ DÜZELTİLİYOR

 

 

Israrla uyardığımız konular arasında, “defterlerin açılışında tasdik ve ibraz süreleri” de vardı.

Defterlerin açılış tasdikinin ne zaman yaptırılacağı unutulmuş ama açılış tasdikini yaptırmayanlara “73 bin liraya kadar adli para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası uygulanacağı”nın belirtilmesi unutulmamıştı (Md.562/1-c).

 Aynı şekilde, defter ve belgelerini kısmen dahi olsa ibraz etmeyenlere “iki yıla kadar doğrudan hapis cezası” uygulanacağı belirtilmiş ama defterleri ibraz süresi unutulmuştu!

Yapılacak değişikliklerde bu hatalar da düzeltildi.


 

ADLİ PARA CEZALARI KALKIYOR

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en çok tepki toplayan maddelerinden biri de “adli para cezaları” ile ilgiliydi.

En küçük bir olayda (örneğin defterlere eksik kayıt yapılmasında, gönderilen belgenin fotokopisinin ibraz edilmemesinde, defterlerden herhangi birinin açılış veya kapanış tasdikinin unutulmasında, amcaya, teyzeye veya diğer akrabalara taksitle mal satmada vs.) 73 bin liraya kadar “ADLİ PARA CEZASI” uygulanıyordu.

Adli para cezalarının ödenmemesi durumunda da otomatikman 730 güne kadar hapis cezasına dönüşüyordu.

İşin ilginç yönü, 5275 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'da yer alan özel bir maddeye yani 106/9. maddeye göre, hapis cezaları kesinlikle ertelenemiyordu.

Bunlara karşı gösterilen tepkilere de sanki uzayda yaşıyorlarmış gibi, inanılmaz bir pişkinlikle “Efendim 73 bin lirayı öderlerse, hapis yok” diye yanıt veriyorlardı.

Oysa bırakın 73 bin lirayı, 50 bin hatta 10 bin lira bile büyük paraydı..

Israrlı bir şekilde “adli para cezalarını” gündemde tutmamız ve kaldırılması gerektiğini sürekli olarak vurgulamamız sonucunda, “geri adım” atıldı. Yapılacak yeni düzenlemede, adli para cezalarının çoğu kaldırılıyor ve 2-4 bin TL arasında “idari para cezası”na dönüştürüldü..

 

 

14 MİLYON SAYFA GAZETE KOMEDİSİNE SON VERİLİYOR

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan “fıkra gibi” uygulamalardan biri de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde “ilan” olarak yayınlanması istenen bilgilerle ilgiliydi.

Yaklaşık 700 bin şirket 20-30 sayfa toplamda 14 -21 milyon sayfaya ulaşan belgeleri (yani finansal tablolarını, denetçi raporlarını, yönetim kurulu faaliyet raporunu vs.), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlatmak zorundaydı. Bu da her gün 150-200 bin bazen de 250 bin sayfa gazete çıkartılması anlamına gelen, bir “DÜNYA REKORU” idi.

Yılbaşından itibaren bu ilanı yaptırmayanlara, 73 bin liraya kadar “adli para cezası” ödenmezse “hapis cezası” uygulanacaktı.Hapse girecek olanlar ise; limited şirketlerde müdürler, anonim şirketlerde ise bütün yönetim kurulu üyeleriydi!..

Bunun imkansız olduğunu, gereksizliğini, muhafaza zorluğunu ısrarla yazdık ve “kaldırılması gerektiğini” belirttik.

Sonunda, olay fark edildi. Bu uygulamaya son veriliyor.

 

İŞLEM DENETÇİSİ DOĞMADAN ÖLDÜ

 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen denetçilerden biri de “işlem denetçisi” idi.

Muhasebecinin dışında; bağımsız denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi olarak “üç ayrı denetçi” getiriliyordu.

Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, birleşme, bölünme gibi uygulamalarda, işlem denetçisinden rapor alınması isteniyordu.

Bu denetçide aranılacak özellikler dahi belli değildi. Gereksiz bir mali yük getireceğini belirttiğimiz bu denetçi de,  yeni değişikliklerle kaldırıldı.

İNTERNET SİTESİ KOMEDİSİNE SON VERİLİYOR

700 bin şirket için getirilen “internet sitesi kurma” zorunluluğu, küçük şirketler için kaldırılıyor.
Diğerlerine gelince, “ticari sır” niteliğindeki bilgilerin yayınlanması istenilmeyecek.

Bu arada internet sitesi oluşturmayanlara uygulanacak hapis cezaları da kaldırıldı.

 

LİMİTED ŞİRKETLERE DE AVANS KÂR PAYI GELİYOR

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın “şirket ortakları avans kâr payı çekebilecekler”
şeklindeki açıklaması üzerine, Şirketlerin yüzde 85'ini oluşturan limited şirketlerin, “avans kâr payı dağıtımı” yapabileceklerine dair yasada bir hüküm bulunmadığına dikkati çekmiştik.
Bu durum; yapılacak değişikliklerde göz önüne alındı ve yasaya “limited şirketlerin de ortaklarına avans kâr payı dağıtabilecekleri” yönünde hüküm eklendi.

 

 

700 BİN ŞİRKETE 700 BİN DENETÇİDEN VAZGEÇİLİYOR

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 700 bin şirkete 700 bin “bağımsız denetçi” getirilmek isteniyordu.
Bu olay, muhasebecinin dışında ikinci bir muhasebecinin “bağımsız denetçi” olarak istihdam edilmesi anlamına geliyordu. Özellikle küçük şirketlerin “ilave mali yük” nedeniyle karşı çıktıkları bu konuda; denetime tabi şirketleri belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor.

İlk aşamada, küçük ve orta ölçekli şirketlerin bağımsız denetim dışında tutulması bekleniyor.

 

 TİCARET KANUNU DEĞİŞEN 102 MADDE İLE İLGİLİ DAHA FAZLA YORUM OKUMAK İÇİN MUTLAKA YAKLAŞIM DERGİSİNE ABONE OLMALISINIZ..

ABONELİK İÇİN DETAY BİLGİ İSTEYİNİZ:
Hemen Arayınız...

     ANKARA - MERKEZ       
info@yaklasim.com
Tel: 0312 439 43 43
      İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ    
istanbul@yaklasim.com
 Tel: 0216 344 17 90
   

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili İçerikler
İlgili İçerikler
Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    info@yaklasim.com - yaklasim@yaklasim.com IBAN Bilgileri