Yaklaşım Kategorileri
Detay Word'e Aktar Yazdir
  • İçerik

TİCARET KANUNU EKİM ÖZEL SAYISI

 

PROF.DR.

ŞÜKRÜ KIZILOT

LİMİTED ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMENİN AVANTAJLARI

PROF.DR.

SELAHATTİN TUNCER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ

PROF.DR., MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ABD BAŞKANI

SAMİ KARAHAN

YENİ KANUNİ DÜZENLEMELERDE TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI

PROF. DR.

YILDIZ ÖZERHAN

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN MUHASEBE UYGULAMALARINA ETKİSİ

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ)

NADİR ÖZTÜRK

TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME HÜKÜMLERİ (GENEL BİR BAKIŞ)

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)

YAKUP TOKAT

ŞAHSİ İŞLETMEYE DAHİL İKTİSADİ KIYMETLERİN ANONİM ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA DEĞERLEME

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)

MEHMET EMİN AKYOL

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YEDEK AKÇELER

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)

MEHMET TAHİR UFUK

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)

SALİM KARADENİZ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KOYMA VE ARTTIRMA İŞLEMLERİ

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ (E. BAŞ HESAP UZMANI)

MUZAFFER KÜÇÜK

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (TMS 19) (VERGİ UYGULAMASI – MUHASEBE STANDARDI KARŞILAŞTIRMASI)

VERGİ MÜFETTİŞİ (E. MALİYE MÜFETTİŞİ)

ABDULKADİR ERTÜRK

MESLEK MENSUPLARININ MALİ SORUMLUĞU, MALİ SORUMLULUĞUNA GİDİLEN MESLEK MENSUPLARININ DİSİPLİN VE CEZAİ HÜKÜMLER YÖNÜNDEN SORUMLULUĞU-II

VERGİ MÜFETTİŞİ (E. MALİYE MÜFETTİŞİ)

ABDULLAH KARABOYACI

TÜM YÖNLERİYLE KÂR PAYI VE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI-I

VERGİ MÜFETTİŞİ (E. HESAP UZMANI)

SİNAN AKSU

TMS TERMİNOLOJİSİ

VERGİ MÜFETTİŞİ (E. HESAP UZMANI)

OKAN NETEK

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE DEFTER TUTMA VE ENVANTER

YMM, E. BAŞ HESAP UZMANI

ZİHNİ KARTAL

YENİ TTK’YA GÖRE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI

YMM, E. BAŞ HESAP UZMANI

FERHAT FAHRAN

AVANS KÂR PAYI DAĞITIMI VE İLGİLİ DÖNEMİN SONUÇLARINA GÖRE AVANS KÂR PAYI DAĞITIMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

YMM, SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ (VOLKAN YMM LTD.ŞTİ.)

YAŞAR KIZILKUM

SPK’YA TABİ HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE BEDELLİ-BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI VE YENİ TTK’DA SON YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

YMM

HAYREDDİN ERDEM

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN BENZERLİKLERİ, FARKLARI, AVANTAJLARI

YMM

SEZAİ MANDAL

TTK VE VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN AVANS KÂR DAĞITIMI

YMM (DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.)

DOĞAN YILMAZ

YENİ TTK’NIN SON DURUMU VE TEMETTÜ AVANSI TEBLİĞİ KARŞISINDA PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMALARI

YMM & SMMM

ERKİN ŞAĞBAN & FERHAT ÖZDEMİR

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN VERGİ USUL KANUNU’NA ETKİLERİ

SAYIŞTAY BAŞDENETÇİSİ

SALİM DEMİREL

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU SONRASI ŞİRKETLERİN İHALELERE KATILIMI

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ

SONER ALTAŞ

ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE YAKINLARINA İLİŞKİN BORÇLANMA YASAĞINDA NE DEĞİŞTİ?

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ

MUSTAFA YAVUZ

SON DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİŞİ

ÖZDEM SATICI TOPRAK

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA, BİLGİ VERME VE İNCELEME HAKKI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ

ERDAL NACAR

YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE DÜZENLENMESİ ZORUNLU “SERMAYE ARTIRIM BEYANI”

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ

HASAN TEPELİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE PAYIN VE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ

SALİH ÇALAL

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLERİN HER TÜRLÜ BELGEDE YER ALMASI ZORUNLULUĞU VE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ

MÜMİN TÜRKER

SON DEĞİŞİKLİKLER SONRASINDA ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE KURUL ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ

YASİN ÇAKIR

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN SON DEĞİŞİKLİKLER KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ

YAKUP AKKAYA

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 562. MADDESİNDE DÜZENLENEN CEZALARDAKİ YENİLİKLER

BİLİM, SAN. TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KONTROLÖRÜ

MERDAN ÇALIŞKAN

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULLARININ DÜZENLEYECEKLERİ FAALİYET RAPORLARI

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ

CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR

İŞE GİRERKEN İŞÇİDEN ALINAN TEMİNAT SENEDİNİN NİTELİĞİ

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ, KAMU YÖNETİMİ UZMANI

ARİF TEMİR

YENİ TİCARET KANUNU’NDA ŞİRKETLERİN TAM VE KISMİ BÖLÜNMELERİNDE İŞÇİLİK HAKLARI

İŞ BAŞMÜFETTİŞİ (İŞKUR ESKİ İSTİHDAM DAİRESİ BAŞKANI)

RAŞİT ULUBEY

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÜCRET GARANTİ FONU UYGULAMASINA ETKİSİ OLACAK MI?

AVUKAT

MEHMET KÜÇÜKKAYA

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA BAĞLI ŞİRKETİN YILLIK RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

AVUKAT

YUSUF GÖKHAN PENEZOĞLU

SERMAYE TAMAMLAMALI MI, TAMAMLAMAMALI MI?

AVUKAT

ZUHAL KIZILOT

YENİ TTK’YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞMESİ

AVUKAT

HASAN KARSLIOĞLU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ANONİM ŞİRKETLERDE HANGİ EZBERLERİ BOZDU

AVUKAT

LEVENT YARALI

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI

AVUKAT

GÖKÇE SARISU

YENİ TTK’NIN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ETKİLERİ

YRD.DOÇ.DR., KOCAELİ ÜNV. İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE FİNANSMAN ABD ÖĞRETİM ÜYESİ

AHMET CEMKUT BADEM

LİMİTED ŞİRKETLERDE EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE EK ÖDEMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLME SORUNU

DR., FATİH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

İLYAS ÇELİKTAŞ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZLARIN ANONİM ŞİRKETE SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ

DR. (ERDİKLER YMM LTD. ŞTİ., PARTNER)

ERDAL EKİNCİ

ŞAPKADAN ÇIKARILAN TAVŞAN: ZARAR TELAFİ FONU

DR., SMMM

MUSTAFA ALPASLAN

YENİ TTK’YA GÖRE KURULACAK OLAN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE VERGİ DAİRELERİNCE POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASI VERİLMESİ

BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞ YRD.

UFUK ÜNLÜ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA ANONİM ŞİRKETLERDE KİMLER DENETÇİ OLAMAZ?

VERGİ MÜFETTİŞ YRD.

SELÇUK TÜFEKCİOĞLU

TASFİYE VE İFLAS HALLERİNDE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YRD.

ÖMER SERKAN YAĞLI

ULTRA VIRES İLKESİ VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ULTRA VIRES İLKESİNE YER VERİLMEMESİ

KARABÜK  SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ

TUNCAY KAYA

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE İŞYERİ DEVRİ İŞÇİ İÇİN HAKLI FESİH NEDENİ Mİ OLUŞTURACAK?

NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI, DEFTERDARLIK UZMANI

KENAN AKBULUT

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURUL ANINDAKİ İŞLEMLER

CBÜ KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞR.GÖREVLİSİ

AYŞEGÜL SÖZER

KİRALAMA YOLUYLA FİNANSMAN VE TMS-17’YE GÖRE KİRALAMA İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRME UYGULAMALARI VE DÜNYA DA VE TÜRKİYEDE Kİ GELİŞMELER

SMMM

TURGAY ÖZEN

KÂR PAYI AVANSI

SMMM

HAŞMET YILDIRIM

HASILATIN TMS DEĞERLEME HÜKÜMLERİ İLE VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ AÇISINDAN ANALİZİ VE TİCARİ KÂR/MALİ KÂR KARŞILAŞTIRMASI

SMMM, MALİ HUKUK BİLİM UZMANI

MUTLU YORULDU

KOBİ TFRS KAPSAMINDA BÖLÜM 17 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI

 

 

SÖZLEŞMELER

 

 

İlgili İçerikler
İlgili İçerikler
Site Şartları
Müşteri Hizmetleri

    www.yaklasim.com bir YAKLAŞIM YAYINCILIK A.Ş. hizmetidir.
    Yıldızevler Mah. 736. Cadde No: 7 Çankaya Konakları A Blok Çankaya - ANKARA
    Tel: 0(312) 439 43 43 Pbx & Fax: 0(312) 439 43 40 Pbx

    info@yaklasim.com - yaklasim@yaklasim.com IBAN Bilgileri