T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2012/17

Tarih               : 30.04.2012

Konu               : Sosyal Güvenlik Haftası

 

Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs’ı içine alan haftanın "SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI" olarak kutlanması Yönetim Kurulumuzun 12.02.2009 tarihli ve 2009/73 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

"SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI" bu yıl 14-20 Mayıs 2012 tarihlerinde tüm yurtta merkez ve taşrada canlı ve dinamik bir biçimde aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde kutlanacaktır.

1. Kurum içinde ve dışında paydaşlarımızın da katılımı sağlanarak sosyal ve kültürel alanda çeşitli etkinlikler düzenlenmek suretiyle bir hafta boyunca sürekli gündem oluşturulacak, kamuoyunda sigortalı istihdamını teşvik edecek, sosyal güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.

2. Bu çerçevede; Kurumumuzu temsilen taşra teşkilatında üst düzey bir yönetici başkanlığında deneyimli personelden oluşturulacak kutlama komiteleri Sosyal Güvenlik İl Müdürü adına işlemleri yürütecek, gerektiğinde merkezde Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ile irtibat kuracaktır. İletişim için [email protected] e-posta adresi kullanılacaktır.

3. Kurumumuzun haftaya verdiği öneme binaen; Genelgedeki örnek dikkate alınarak hafta boyunca, Kurum dışı yazışmalarda "Sosyal Güvenlik Haftası Logosunun" kullanılmasına azami dikkat ve özen gösterilecektir.

4. İllerde yapılacak etkinliklerin yer ve saatleri, bölge ve iklim şartları dikkate alınarak önceden belirlenecek, etkinlikler planlanırken kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımız ile hedef kitlenin yapısı göz önünde bulundurulacaktır.

5. Merkezde ve il müdürlüklerinde haftanın başlamasına bir hafta kala ulusal ve yerel medya temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelinerek bilgi paylaşımında bulunulacak tanıtım materyalleri medya ile paylaşılacaktır.

6. Medya planlaması yapılarak etkinlik programına göre Sosyal Güvenlik Haftası boyunca ulusal yayın yapan kanallar ve illerde bulunan yerel kanallarda; sosyal güvenlik kavramı, Kurumun görevleri ve yapısı ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin anlatılacağı programlara merkezde Kurum Başkanı, Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Daire Başkanları ile taşrada Sosyal Güvenlik İl Müdürlerinin katılımı sağlanacaktır.

7. Merkezde etkinlikle ilgili birimlerin katılımını ve koordinasyonunu sağlayacak, faaliyetler Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından her aşamada izlenecek ve değerlendirilecektir.

8. Hafta boyunca Kurum İnternet sayfasında Hafta logosu yer alacak, hafta ile ilgili haberlerin duyurumu sağlanacaktır.

9. Etkinlikler Pazartesi günü merkezde Anıtkabir ziyareti, illerde Atatürk anıtına çelenk koyma ve saygı duruşu törenleri ile başlatılacaktır.

10. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde, merkezde ve illerde protokol ziyaretleri yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ziyaret edilerek, Sosyal Güvenlik Haftası ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.

11. Merkezde devlet protokolü ve sivil toplum kuruluşları, illerde ise Vali başta olmak üzere il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı resepsiyonlar düzenlenecektir. Resepsiyonlarda Kurum tanıtım filminin gösterimi sağlanacaktır.

12. Resepsiyonlarda; Kurumumuza düzenli bir şekilde, en yüksek prim ödeyen ve borcu olmayan ilk on (10) işverene, merkezde ve illerde, protokol huzurunda teşekkür plaketi verilecektir.

13. Kurum personeline yönelik spor müsabakaları, kişisel gelişim seminerleri, konser, konferans ve panel gibi etkinlikler ile sportif ve kültürel alanda kurumsal kültürü pekiştirecek, personeli motive edecek organizasyonlar yapılacaktır.

14. Kurumumuz tanıtım filmi ve diğer benzeri işitsel ve görsel materyallerin, merkez ve 81 sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezleri ile rehberlik ve danışma birimlerinin bekleme salonlarında imkânlar ölçüsünde kurulacak bilgi ekranlarından izletilmesi sağlanacaktır.

15. Sosyal güvenlik farkındalığının arttırılması adına, alışveriş merkezleri gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde “Sosyal Güvenlik Masası” kurularak buralarda yapılacak bilgilendirme ve dağıtılacak broşürlerle sosyal güvenlik bilincinin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.

16. Sosyal güvenlik bilincinin küçük yaşlarda oluşmasını sağlamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, sosyal güvenlik il müdürlüklerimiz ile il milli eğitim müdürlükleri arasında koordinasyon kurularak Büyük Şehir Belediyesi olan illerde en az yüz (100) okulda, diğer illerde ise ilgili müdürlükçe belirlenen sayı adedince, öğrencilere yönelik sosyal güvenliğin önemini anlatan, eğitim, seminer vb. etkinliklerin yapılması sağlanacaktır.

17. Bu kapsamda illerde, Başkanlığımızca tüm Türkiye’de birbuçukmilyon (1.500.000) rakamı hedeflenerek, ilköğretim öğrencileri için hazırlanan “Güven ve Yarışçı Çocuklar” isimli çocuk kitabı ve Kurumumuz tarafından çocuklar için yaptırılan animasyon film, tespit edilen okullara İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla basımı ve dağıtımı planlanarak dağıtılacak, okulların tespitinde ve temanın anlatımında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordinasyon içinde olunacaktır. (Söz konusu kitap örneği ve animasyon filmi, il müdürlüklerince Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile irtibata geçilerek temin edilecektir.)

18. Silahaltında olan ve terhisine yakın bir zaman kalan er ve erbaşlara yönelik olarak sosyal güvenlik bilincini arttırıcı eğitimler planlanarak Garnizon Komutanlıkları ile iletişime geçilecektir.

19. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliğiyle, çeşitli spor branşlarında müsabakaya çıkacak sporcuların taşıyacağı pankartlar Kurum tarafından merkez ve illerde önceden hazırlanacak, sporcuların bu pankartlarla müsabakaya çıkmaları sağlanacaktır.

20. Şehir meydanlarına, alt ve üst geçitlere, binalara, toplu taşıma araçlarına bilgilendirici afiş ve posterler asılacak, halkın yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerde, alışveriş merkezlerinde tanıtım stantları açılabilecek, el ilanları ve broşürler dağıtılacaktır.

21. Büyük Şehir Belediyesi olan illerde düzenli prim ödeyen ve borcu olamayan ikiyüzelli (250) işverene, diğer illerde ise ilgili müdürlükçe belirlenen sayı adedince, il müdürlükleri aracılığıyla, merkezde hazırlanacak Başkan imzalı teşekkür mektubu gönderilecektir.

22. Hafta ile ilgili Kurum intranet sayfasında bulunan Kurumsal Tanıtım linkinin altındaki Sosyal Güvenlik Haftası ile ilgili görsel materyaller kullanılacaktır.

23. İllerdeki süpervizörler haftanın bitiminde yapılan faaliyetleri, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından kendilerine mail ile gönderilecek IP adresinde yer alan il müdürlüğü klasörüne dosya olarak aktaracaklardır.

24. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından Haftanın amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili anket hazırlanacak, merkez ve Koordinatör il müdürlükleri aracılığıyla illerde anket yapılarak merkeze ulaştırılacak, anketler Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilecek, sonuçlar rapor olarak üst yönetime sunulacaktır.

25. Yapılacak faaliyetlerde kurum imkânları gözetilecek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına özen gösterilecektir.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinin amacına ulaşması, yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerin gerçekleşmesi amacıyla, merkez ve taşra teşkilatı birim amirleri etkinliklere katılmak, destek vermek, koordinasyon ve organizasyonun kusursuz bir biçimde yürütülmesi konusunda üzerine düşen görevi titizlikle yerine getirmek, haftanın sorunsuz bir biçimde kutlanmasına destek olmak için azami gayret ve çabayı göstereceklerdir.

Gereğini önemle rica ederim.