T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

 

GENELGE

2012/34

Tarih          : 12.10.2012

Konu          : Sağlık hizmet sunucularının denetim usul ve esasları

 

 

 Sağlık Hizmet Sunucularının Denetim Usul ve Esasları konulu 2011/42 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık hizmet sunucularının denetim, inceleme ve kontrol işlemleri risk analizi ve sürekli denetim yönergesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.