T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2012/35(*)

Tarih          : 06.11.2012

Konu          : 2011/49 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

 

Bilindiği üzere, Başkanlık Makamının 29.12.2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ una istinaden çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı tespit işlemleri konulu 10.06.2011 tarihli ve 2011/49 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Yine, 11.10.2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasında geçen “sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur, hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü oranı belirtilmez” cümlesi, 22.01.2011 tarihli ve 27823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 2. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 2011/49 sayılı Genelgenin,  sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca dikkat edilmesi gereken usul ve esasların (Ek- 6), 3. maddesinin b bendinde geçen “sağlık kurulu raporlarında sadece tıbbi teşhis bulunur. Hastalığın mesleki olup olmadığına dair tespit ve meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” cümlesi “sağlık kurulu raporlarının karar hanesinde meslekte kazanma gücü azalma oranı belirtilmez” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.(*)         2013/34 sayılı Genelgenin 10. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.