T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

GENELGE

2012/37

Tarih          : 26.11.2012

Konu          : 2012/30 sayılı Genelgede yapılan değişiklik

 

 

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 12. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 02.10.2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.

Bu çerçevede, destek kapsamına giren işverenler ile sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince dikkat edilecek hususların açıklandığı, 22.08.2012 tarihli ve 2012/30 sayılı Genelgenin “5- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılacak Azami Süre ve Prim Tutarı” başlıklı bölümünün;

- Dördüncü paragrafında yer alan tablo aşağıda belirtildiği şekilde,

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

3

2

15

5

3

20

8

4

25

10

5

35

11

- Beşinci paragrafı ise “Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemeyecektir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.