SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

01.09.2016 Tarihli ve 2016/20 sayılı

Genelge işlenmiş haliyle

 

2013/11 SAYILI

GENELGE

 

 

SİGORTALILIK

İŞLEMLERİ


İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ

FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA OLAN SİGORTALILAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNE TABİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR

 

1- Sigortalı sayılanlar ....................................................................................................................

1.1- Hizmet akdine tabi çalışanlar ................................................................................................

1.2- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler ......................................................................................................................................

1.2.1- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) veya (C) fıkrasına tabi olup 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika, konfederasyonlar ile şube başkanlıklarına seçilenler (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge) ..........................................................

1.3- Sanatçı, düşünür ve yazarlar ................................................................................................

1.4- Yabancı uyruklular ................................................................................................................

1.5- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar ......................

1.6- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar ....................................

1.7- Usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ..........................

1.8- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri kapsamında çalıştırılanlar..................

1.9- İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar .

1.10- 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar ......................................................

1.11- Kısmi çalışanların sigortalılığı (Mülga, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..............

1.12- Avukat ve noterler (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..........................

1.13- Gemi adamları (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)................................

1.14- Profesyonel sporcular (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge).....................

1.15- Köy korucuları (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge).................................

1.16- Noter vekillerinin sigortalılığı (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)....................

1.17- Aile hekimliği (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)........................................

1.18- Ev hizmetlerinde çalışanlar (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)......................

1.19- Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge) ......................................................................................................................................

1.20- Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge) 

1.21- Derneklerde çalışanların sigortalılığı (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) .......

1.22- Belediye başkan yardımcılarının sigortalılığı (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)         

1.23- Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge) ......................................................................................................................................

2- Bir veya Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısının Tespiti (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge) .............................................................................................................................

2.1- (4/a) kapsamında aynı ayda birden fazla işyerinde çalışanların gün sayısının belirlenmesi..

2.2- (4/a) ve (4/c) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi............

2.3- (4/a) ve (4/b) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)...........................................................................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNE TABİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR

 

1- Sigortalı sayılanlar.....................................................................................................................

1.1- Hizmet akdine tabi çalışanlar.................................................................................................

1.2- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler.......................................................................................................................................

1.2.1- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) veya (C) fıkrasına tabi olup 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika, konfederasyonlar ile şube başkanlıklarına seçilenler (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)...........................................................

1.3- Sanatçı, düşünür ve yazarlar.................................................................................................

1.4- Yabancı uyruklular.................................................................................................................

1.5- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar.......................

1.6- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar.....................................

1.7- Usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler...........................

1.8- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri kapsamında çalıştırılanlar..................

1.9- İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar..

1.10- 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar.......................................................

1.11- Kısmi çalışanların sigortalılığı (Mülga, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..............

1.12- Avukat ve noterler (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..........................

1.13- Gemi adamları (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)................................

1.14- Profesyonel sporcular (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge).....................

1.15- Köy korucuları (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge).................................

1.16- Noter vekillerinin sigortalılığı (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)....................

1.17- Aile hekimliği (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)........................................

1.18- Ev hizmetlerinde çalışanlar (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)......................

1.19- Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge).......................................................................................................................................

1.20- Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge) 

1.21- Derneklerde çalışanların sigortalılığı (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)........

1.22- Belediye başkan yardımcılarının sigortalılığı (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)         

1.23- Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge).......................................................................................................................................

2- Bir veya Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Gün Sayısının Tespiti (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)..............................................................................................................................

2.1- (4/a) kapsamında aynı ayda birden fazla işyerinde çalışanların gün sayısının belirlenmesi..

2.2- (4/a) ve (4/c) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi............

2.3- (4/a) ve (4/b) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)...........................................................................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN SİGORTALILAR

 

1- Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar....................................................................

2- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek lisesi veya yükseköğrenimleri sırasında staj yapanlar, 2547 sayılı Kanuna tabi çalışan öğrenciler ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler (Değişik, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)

2.1- 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre kısmi çalışanların 2008 yılı Ekim ayı başından önceki sigortalılığı (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)..........................................................

3- İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler......................................................................................................................................................

4- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçiler.....................................................................................................................................

5- İntörn öğrenciler........................................................................................................................

6- 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar............................................................

7- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)        

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTALI SAYILMAYANLAR

 

1- İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi.....................................................................................

2- Konut içinde yapılan işler..........................................................................................................

3- Ev hizmetlerinde çalışanlar.......................................................................................................

4- Askerlik hizmetini yapmakta olanlar.........................................................................................

5- Yabancı bir ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilenler......................................................................................................................................................

6- Tatbiki mahiyette yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler................................................

7- İşe alıştırılmakta olan hasta ve maluller....................................................................................

8- Tarım ve orman işlerinde çalışanlar..........................................................................................

9- Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışanlar.....................................................................

10- Gençlik ve spor faaliyetlerinde görevlendirilenler...................................................................

11- Talepleri doğrultusunda 5434 sayılı Kanun kapsamına alınanlar............................................

12- Ücretsiz izin verilen Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar.....

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SİGORTALILIK TESPİTİ

 

1- Sigortalılığın Başlangıcı.............................................................................................................

2- Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi..............................................................................................

2.1- İşe başlamadan önce bildirilmesi gereken sigortalılar...........................................................

2.2- İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar (Değişik, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..............................................................................................................................

2.3- Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe başlatılan sigortalılar         

2.4- İlk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar..............................

2.5- Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel .......................................................................................................

2.6- Kamu idarelerince yurtdışı teşkilatlarında çalıştırılmak üzere işe alınanlar ...........................

2.7- Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacaklar.................................

2.8- Özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel..................................................................................................................................

2.9- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile bursiyerler (Değişik, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)..................................................................................................

2.10- Tutuklu ve hükümlüler.........................................................................................................

2.11- İŞKUR kursiyerleri...............................................................................................................

2.12- 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar..............................................................

2.13- İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarından yararlananlar...

2.14- Naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş işyerinde çalışanlar ......................................................................................................................................

2.15- İşverenin alt işverenine ait işyerinde çalışan sigortalılar......................................................

2.16- Devredilen işyerlerinden sigortalı bildirimi............................................................................

2.17- Nakledilen işyerlerinden sigortalıların bildirimi.....................................................................

2.18- Sigortalıların kendilerini bildirmesi........................................................................................

2.19- (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerden sigortalılık türünü değiştirenler (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge).......................................................

2.20- Doğum nedeniyle yarım çalışma ödeneği alanların bildirimi (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge).......................................................................................................................................

3- Sigortalılık Tespiti (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..........................................

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN DÜZENLENMESİ, KURUMA VERİLMESİ VE SİGORTALILARIN TESCİLİ

 

1- Sigortalı işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi.......................................................................

1.1- e-sigorta yoluyla verilmesi.....................................................................................................

1.2- Kağıt ortamında verilmesi......................................................................................................

1.3- Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgeleri.......................................................

2- Sigortalı işe giriş bildirgesinin düzenlenmesi ............................................................................

3- Sigortalıların tescil işlemleri.......................................................................................................

3.1- Re’sen tescil işlemleri............................................................................................................

3.1.1- İdari para cezası uygulanmasını gerektiren re’sen tescil işlemleri (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)..............................................................................................................................

3.1.2- İdari para cezası uygulanmasını gerektirmeyen re’sen tescil işlemleri...............................

3.2- İptal-İpka işlemleri..................................................................................................................

3.2.1- Bir sigortalıya birden çok sigorta sicil numarası verilmesi .................................................

3.2.2- Bir sicil numarasının birden çok sigortalıya verilmesi.........................................................

3.3- Diğer tescil işlemleri (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)...............................

4- İşe giriş tarihinin düzeltilmesi işlemleri......................................................................................

5- Yaş Düzeltmeleri (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..........................................

 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE KURUMA BİLDİRİLMESİ

 

1- Sigortalılığın sona ermesi..........................................................................................................

1.1- İşten ayrılış bildirgesinin re’sen düzenlenmesi.......................................................................

1.2- Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri.................................................

1.3- Kanunun 9. maddesinin (d) ve (e) bentleri kapsamında işten ayrılanların bildirimi...............

1.4- İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)...................................................................................

2- Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi.......................................................................

2.1- İşten ayrılış neden..................................................................................................................

2.2- Eksik gün nedeni...................................................................................................................

2.3- Ücret (yüzde usulü)...............................................................................................................

3- İşten ayrılış bildirgesi düzeltme/silme işlemleri..........................................................................

4- İŞKUR kursiyerlerinden kursları sona erenlerin bildirimi..........................................................

5- 4046 sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alma hakkı sona erenlerin bildirimi.......................

6- İŞKUR tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programlarına katılanlardan işten ayrılanların bildirimi..........................................................................................................................................

 

İKİNCİ KISIM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ

KAPSAMINDAKİ DİĞER SİGORTALILAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR

 

1- 2925 sayılı Kanuna göre sigortalılık...........................................................................................

2- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona ermesi ....................................................................

3- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar hakkında yapılacak işlemler..............................................

3.1- 1.10.2008 tarihinden sonra geçen hizmetlerin değerlendirilmesi ..........................................

3.2- 1.10.2008 tarihinden sonra primlerin eksik ödenmesi...........................................................

3.3- 1.10.2008 tarihinden önce bazı ay/yıllara ait primlerin eksik ödenmesi................................

3.3.1- Bazı ayların primlerinin eksik ödenmesi ya da hiç ödenmemesi........................................

3.3.2- Bazı yılların primlerinin ödenmemesi..................................................................................

3.3.3- Birden fazla yılın priminin ödenmemesi .............................................................................

3.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı iken Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığı bulunanlar (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)....................................

İKİNCİ BÖLÜM

KANUNUN EK 5. MADDESİNE GÖRE TARIM VEYA ORMAN İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR

 

1- Sigortalı sayılanlar.....................................................................................................................

2- Sigortalılığın başlangıcı..............................................................................................................

2.1- Ek 5. madde kapsamında sigortalığının başlatıldığı tarihte zorunlu sigortalı oldukları sonradan tespit edenler (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)..........................................................

3- Gelir/aylık alma hakkını kaybedenlerin sigortalılıkları...............................................................

4- Sigortalılığın sona ermesi .........................................................................................................

5- Primlerin hesabı, gün sayısı ve ödenmesi (Değişik, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)          

6- 1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan haklarında ek 5. madde hükmü uygulanacak sigortalılar........................................................................................

6.1- 1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan haklarında ek 5. madde hükmü uygulanacak sigortalıların gün sayıları ve primlerinin hesabı............................

6.2- 1.5.2008-30.9.2008 tarihleri arasında ilk defa 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan haklarında ek 5. madde hükmü uygulanacakların sigortalılıklarının sona ermesi...............................................

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KANUNUN EK 6. MADDESİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

 

1- Sigortalı sayılanlar.....................................................................................................................

2- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışan sigortalılar......................................................................................................................................................

2.1- Sigortalılığın başlangıcı...........................................................................................................

3- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli olarak çalışanlar...............

3.1- Sigortalılığın başlangıcı...........................................................................................................

3.2- Ek 6. madde kapsamında sigortalığının başlatıldığı tarihte zorunlu sigortalı oldukları sonradan tespit edilenler (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge).............................................................

4- Sigortalılığın sona ermesi..........................................................................................................

5- Primlerin hesabı, gün sayısı ve ödenmesi (Değişik, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)          

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEÇİCİ 20. MADDE KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR

 

1- Geçici 20. madde kapsamındaki sigortalıların Kanun kapsamına alınması.............................

1.1- Sigortalılığın başlangıç ve sona ermesinin bildirimi

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR

 

1- Sigortalı sayılanlar.....................................................................................................................

1.1- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar............................................................................................................................................

1.2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar..................................

1.3- Şirket ortaklarının sigortalılığı ................................................................................................

1.3.1- Kollektif şirketlerin ortakları.................................................................................................

1.3.2- Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları..............................................

1.3.3- Donatma iştiraki ortakları....................................................................................................

1.3.4- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları.......................................................

1.3.5- Limited şirketlerin ortakları..................................................................................................

1.3.6- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları............................

1.4- Köy ve mahalle muhtarları.....................................................................................................

1.5- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler......................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE KURUMA BİLDİRİLMESİ

 

1- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, kollektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi............................................................

2- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanların sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi..........................................................................................................................................

3- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi        

4- Limited şirket ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi............................................

5- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi..........................................................................................................................................

6- Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi.....................................

7- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıklarının başlangıcı ve bildirimi..........................................................................................................................................

8- Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi.....................................................................................

9- Kurumca sigortalılık hak ve yükümlülüğünün başlatılmasının bildirimi.....................................

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE KURUMA BİLDİRİMİ

 

1 -Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi............................................................................

2- Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi..............................

3- Şirket ortaklarının sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi.........................................................

3.1- Kollektif şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ile donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi...................................................................

3.2- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi 

3.3- Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi......................................................................................

3.4- İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi......................................................................................................................................................

3.5- Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi..........................................................................................................................................

3.6- Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi......................................................................................

3.7- Münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi...

3.8- 1.10.2008 tarihinden önce iflas, münfesih veya tasfiyeye giren ve bu işlemleri 1.10.2008 tarihinden sonra da sonuçlanmayan şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi.........

3.9- İflas, münfesih veya tasfiye hallerinde şirket ortaklarından Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayanların sigortalılıklarının sona ermesi ve bildirimi..........................

3.10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7. maddesine istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..................................................

3.11- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerinin çakışmasıyla sigortalılığın sona ermesi (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)....

4- Köy ve mahalle muhtarlarının sigortalığının sona ermesi ve bildirimi.......................................

5- 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi..........................................................................................................................................

6- Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi...............................................................................

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HUSUSLAR

 

1- Anonim şirket ortağı olup, yönetim kurulu üyesi olmayanların 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalılıkları......................................................................................................................................................

2- Köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin hususlar...........................................................................

3- 4.10.2000 tarihinden önce kanunla kurulu meslek kuruluşu kayıtlarına göre sigortalılıkları başlatılanlar......................................................................................................................................................

4- 1.10.2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalılar......................................

4.1- 1.10.2008 tarihine kadar Kurum kayıtlarına intikal ettirilmeyen giriş bildirgesi üzerinde bulunan Bağ-Kur numarasına prim ödeyenlerin sigortalılıklarının başlatılması (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)......................................................................................................................................................

4.2- 1.10.2008 tahinden önce isteğe bağlı sigortalı olan ve prim ödemesi olmaması nedeniyle tescil tarihi itibariyle sigortalılığı sonlandırılan ve (4/b) kapsamında çalışması bulunanların sigortalılığının başlatılması (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)...................................................................................

5- 1.10.2008 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında kayıt ve tescilleri bulunan sigortalıların Kanunun geçici 57. madde uygulamasına ilişkin işlemler (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)............

5.1- Şirket yetkililerinin ve sigortalıların sigortalılık başlangıç ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülükleri...............................................................................................................................

6- 22.3.1985 tarihi ve sonrası oda ve/veya sicil kayıtlarına göre tescili yapılan sigortalılardan usulüne uygun tutulmayan oda kayıtlarına istinaden sigortalılıkları iptal edilenler (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge).......................................................................................................................................

6.1- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlara veya mahkeme kararlarına göre iptal edilen sigortalılık süreleri ile ilgili yapılacak işlemler......................................................

6.2- Geçici 54. madde uygulamasında sigortalılığa esas kurum kuruluş ve oda kayıtlarının denetimi      

6.3- Geçici 54. madde uygulamasına göre sigortalılık sürelerinin değişmesi halinde yapılacak işlemler  

7- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulunanların tahsis talebinde bulunmaları (Teselsül, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)...........................

7.1- (4/a) kapsamında işten çıkış verildikten sonra tahsis talebinde bulunan ve aynı zamanda (4/b) kapsamında çalışması bulunanların sigortalılıkları (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)          

8- (Teselsül, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar

9- Haklarında Kanunun geçici 4, geçici 44, geçici 51, geçici 56 ve 926 sayılı Kanunun geçici 32. maddesi uygulanan (4/b) kapsamındaki sigortalılar ilgili yapılacak işlemler (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge).......................................................................................................................................

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KANUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNİN (4) NUMARALI ALT BENDİNE TABİ OLAN SİGORTALILAR

 

1- Sigortalı sayılanlar.....................................................................................................................

2- Sigortalılığın başlangıcı ve bildirimi............................................................................................

2.1- Tevkifata istinaden sigortalılığın başlatılması ve bildirimi.......................................................

2.1.1- Tescilde aile reisliği ve 22 yaş şartının kaldırılması.............................................................

2.2- Mülga 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlardan diğer kanunlara tabi kısa süreli çalışmaları olanların yeniden sigortalılığının başlatılması ve bildirimi ............................................................................

2.3- Tarımsal faaliyeti olduğuna dair bildirimi yapılanlardan Kanunun (4/a), (4/b) ve (4/c) bendi kapsamında sigortalı olanların sigortalılıklarının başlatılması (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)           

2.4- Mülga 2926 sayılı Kanuna istinaden tescil ve re’sen tescilleri yapılanlardan sonradan tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtları usulüne uygun olmadığından sigortalılıkları geçersiz sayılanlar (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)...............................................................................

3- Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi...................................

3.1- Muafiyete istinaden tarım sigortalılığının sona ermesi...........................................................

3.1.1-Talepleri ile tarım sigortalılığı başlatılanların muafiyete istinaden sigortalılığının sona erdirilmesi      

3.1.2- Re’sen tescil ile tarım sigortalılığı başlatılanların muafiyete istinaden sigortalılığının sona erdirilmesi......................................................................................................................................................

3.1.3- 1.10.2008-12.5.2010 tarihleri arasında muafiyet kapsamında olanlara üç aylık ek süre verilmesi 

3.2- 65 yaşını dolduranların sigortalılığının sona erdirilmesi...........................................................

3.2.1- 1.10.2008 tarihinden önce 65 yaşını dolduranlar................................................................

3.2.2- 25.2.2011 tarihinden önce 65 yaşını dolduranlar................................................................

3.2.3- Bir yıllık geçiş süresinden (25.2.2011-25.2.2012) sonra talepte bulunanlar.......................

3.2.4- 25.2.2011 tarihinden sonra 65 yaşını dolduranlar...............................................................

3.2.5- 25.2.2011 tarihinden sonra talepleri ile tarım sigortalılığı başlatılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesi...................................................................................................

3.2.6- 25.2.2011 tarihinden sonra re’sen tescili yapılanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona erdirilmesi......................................................................................................................................

3.2.7- Mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ileri yaştakilerin sigortalılığının iptali.

3.3- Tarım sigortalılarının diğer statülere tabi çalışmaları..............................................................

4- Süresi içerisinde Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanların bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde yapılacak uygulamalar (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)..................................................................................................

 

ALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ 17. MADDE UYGULAMASI

 

1- Kapsamdaki sigortalılar.............................................................................................................

2- Sigortalılık sürelerinin belirlenmesi ve sigortalılığın durdurulması ............................................

3- Sigortalılıkları durdurulanların yeniden sigortalılıklarının başlatılması .......................................

4- Sigortalılık süreleri belirlenenlerin diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmalarının bulunması     

5- Durdurulan sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesi..................................................................

6- Sigortalılığın durdurulması ve yeniden başlatılmasına ilişkin 3.8.1995 tarihli ve 1995/11 sayılı Genelgesinin uygulanması..................................................................................................................................

7- Başlangıçta belirlenen ihya borcu ödendikten sonra sigortalı bilgilerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ihya talebi geçersiz duruma düşenler...........................................................................................

8- İhya borçlanma tutarının şahıs hesabına alınması....................................................................

9- İhya talebinden vazgeçilmesi....................................................................................................

10- Hizmetlerin bildirilmesi............................................................................................................

11- Sigortalılardan alınacak belgeler ve diğer işlemler.................................................................

12- Diğer hususlar.........................................................................................................................

 

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ 63. MADDE UYGULAMASI

 

1- Genel Açıklamalar....................................................................................................................

2- Kapsamdaki Sigortalılar............................................................................................................

3- Sigortalılığın Durdurulması........................................................................................................

3.1- Üç Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Talebe İstinaden Sigortalılığın Durdurulması......

3.2- 6552 sayılı Kanun Kapsamındaki Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılıklarının Durdurulması 

3.3- Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. madde kapsamında ödemek için tecil ve taksitlendirme talebi olanların sigortalılıklarının durdurulması.........................................................................................

3.3.1- Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48. madde talebi bozulmamış olanlar        

3.3.2- Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 48. madde talebi ihlale girmiş olanlar        

4- (64) sanal terk kodunun (63) gerçek terk koduna dönüştürülmesi..........................................

5- Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması.........................................................................

6- (4/b) Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği......................................................................................................................................................

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi......................................................................

8- Sigortalılığın Durdurulması ve Yeniden Başlatılmasında Devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Tarafından Yayımlanan 3.8.1995 tarihli ve 1995/11 sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı       

9- Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar................................................................................................................

10- İhya Talebinden Vazgeçilmesi................................................................................................

11- Hizmetlerin Bildirilmesi............................................................................................................

12- Diğer Hususlar........................................................................................................................

12.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği.........................................................................................

12.2- Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortalılığı......................................................................................................................................................

12.3- İhya edilen hizmet sürelerinin geçerlilik tarihi......................................................................

12.4- Sigortalılardan alınacak belgeler..........................................................................................

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİNE TABİ OLAN SİGORTALILAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNE TABİ ÇALIŞAN SİGORTALILAR

 

1- Genel açıklama.........................................................................................................................

2- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılanlar......................

2.1- 657 sayılı Kanunun 86. maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar........................................

2.2- Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenler..........................................................................................................

2.3- Başbakan, Bakanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri................................................

2.4- Bakan Yardımcıları................................................................................................................

2.5- Belediye Başkanları ile İl Encümeninin seçimle gelen üyeleri...............................................

2.6- Belediye Başkan Yardımcıları................................................................................................

2.7- Sendikalar ve konfederasyonlar ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar.............................................................................................

2.8- Askeri öğrenciler....................................................................................................................

2.9- Polis Akademisi öğrencileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrenciler......

2.10- Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..................................................................................................................

3- Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca sigortalı sayılanlar..........................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE KURUMA BİLDİRİLMESİ

 

1- Sigortalılığın başlangıcı..............................................................................................................

2- Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların hizmet başlangıcı...........................................................................................................................

3- Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi ve verilme süreleri......................................................

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE KURUMA BİLDİRİLMESİ

 

1- Sigortalılığının sona ermesi.......................................................................................................

2- Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların hizmetlerinin sona ermesi.............................................................................................................

2.1- Zamanaşımına uğrayan hizmet sürelerinin değerlendirilmesi ..............................................

2.2- Kesenek veya toptan ödeme yapılan hizmetlerin ihya edilmesi ve borçlanması..................

3- Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi...............................................................................

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER

 

1- Sözleşmeli erbaş ve erlerin sigortalılıkları ve prime esas kazançları........................................

2- Sözleşmeli erbaş ve erlerin fiili hizmet süresi zamları ile itibari hizmet süreleri........................

3- Sözleşmeli erbaş ve erlerden sözleşmesi sona erenlerin genel sağlık sigortalılıkları...............

4- Diğer hükümler.........................................................................................................................

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA KARARLARI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN SİGORTALILAR

 

1- Yararlanacaklar ve başvuru.....................................................................................................

2- Sosyal güvenlik kurumlarına tabi geçen hizmetlerin tespiti......................................................

3- Hizmet olarak değerlendirilecek sürelere ait emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının hesabı

3.1- Uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeden geçen sürelere ait hizmetlerin tespiti ile emekli keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı......................................................................................................

3.2- Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalıların ilişiklerinin kesildiği tarih ile 22.3.2011 tarihi arasında yararlandırılacakları fiili hizmet süresi zammı ile itibari hizmet süresi............................

3.3- Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalıların genel sağlık sigortası primleri........

3.4- Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilen sigortalılardan araştırmacı kadrosuna atananlar

4- Emeklilik keseneği ve kurum karşılık tutarlarının kuruma gönderilmesi..................................

5- Toptan ödemenin ihyası............................................................................................................

5.1- Aynı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olanlar...............................

5.2- Aynı neşetli emsali subay veya astsubaylardan tamamı emekli olmayanlar........................

5.3- İhya edilen hizmetler ile birlikte emekliliğe hak kazanamayanlar ile araştırmacı kadrosuna atanacaklar......................................................................................................................................................

 

ALTINCI BÖLÜM

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

1- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmalarına ilişkin düzenlemeler....................

2- 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmaları.........................................................

3- Sigortalılar hakkında uygulanacak hükümler ile tescilleri.........................................................

3.1- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi......................................................................................................................................................

3.2- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığın başlangıcı ve bildirimi......................................................................................................................................................

3.3- Memur kadrolarına ataması yapılanların genel sağlık sigortalılıkları, tescil ve aktivasyon işlemleri (Mülga, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)......................................................................

3.4- Memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin değerlendirilmesi (Teselsül, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)..................................................................................................................

4- Sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların 6495 sayılı Kanun uyarınca memur kadrolarına atanmaları (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge).........................................................

5- Sigortalılar hakkında uygulanacak hükümler ile tescilleri (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)......................................................................................................................................................

5.1- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığın sona ermesi

5.2- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığın başlangıcı ve bildirimi......................................................................................................................................................

5.3- Memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin değerlendirilmesi....................................

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI

 

1- Yabancı uyruklu sigortalılar (Değişik, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)...............

2- Çalışma izin belgeleri (Değişik, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge)............................

2.1- Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri (Ek, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)......................................................................................................................................................

2.2- Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti (Ek, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge) (Teselsül, 1.9.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge)..................................................................

3- Ülkemizdeki işverenler tarafından çalışma izni alınarak çalıştırılan yabancılar........................

4- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilenler (Değişik, 28.2.2014 tarihli ve 2014/5 sayılı Genelge) (Değişik, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge)..................................................................................................

4.1- 11.9.2014 tarihinden önce sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilenler (Ek, 11.12.2014 tarihli ve 2014/32 sayılı Genelge).......................................................................................................................................

5- Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilenler................................................................................................................

6- Elçiliklerde çalışan sigortalılar...................................................................................................

7- İzin almak sureti ile vatandaşlıktan çıkanlar.............................................................................

8- Yabancı uyruklu olup Kanunun ek 5 ve ek 6. maddesine tabi sigortalılar................................

9- Mülteciler (Ek, 3.7.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı Genelge)......................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

KANUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI