T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih          : 17.04.2013

Konu          : Yetkilendirme

 

GENELGE

2013/21

 

Bitlis, Hakkari ve Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, 01.01.2014 tarihi itibariyle, Ülkemizin imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerinin sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında yetkilendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.