T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Tarih          : 14.05.2013

Konu          : Depremzedelerin katılım payları

 

GENELGE

2013/22

 

 

İlgi: 30.12.2011 tarihli, 2011/70 Genelge.

 

Bilindiği üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 04.11.2011 tarihli ve 110 sayılı Olur’ları ile Van İli Merkez ilçesi ve köyleri, Van İli Erciş ilçesi ve köyleri, Van İli Edremit ilçesi ve köylerinde 23.10.2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle “Genel Hayata Etkililik” kararı verilmiştir.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kararı doğrultusunda, ilgide kayıtlı genelgemiz ile depremden etkilenen genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sunulan sağlık hizmetlerinden, 5510 sayılı Kanunun 69. maddesi hükmü gereği Kurumumuzca alınması gereken katılım payının tahsil edilmeyeceği duyurulmuştur.

Bu defa, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan 06.05.2013 tarihli ve 3040 sayılı yazıda, Van İli, İlçe ve Köylerini kapsayan ve Kurumumuz işlemleri yönünden genel hayatın normale dönmesi nedeniyle söz konusu uygulamanın 30.04.2013 tarihi itibariyle sonlandırılması bildirildiğinden, Kurumumuzca 15.05.2013 tarihi itibarıyla katılım payı muafiyeti sona erdirilecektir.

İlgide kayıtlı genelgemiz 15.05.2013 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.