T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

Tarih              : 23.01.2013

Konu               : 2010/41 sayılı Genelge

 

GENELGE

2013/3

 

Kurumca yayımlanan 29.03.2010 tarihli ve 2010/41 sayılı Genelge ile bildirilen Kurumumuz kapsamındaki kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmetleri için özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki diş ünitelerinde yapılan tedavilerine ilişkin esaslar 09.11.2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla; 29.03.2010 tarihli ve 2010/41 sayılı Genelge 09.11.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak; 09.11.2012 tarihinden önce başlanmış tedavilere ilişkin uygulamalar ve ödemeler 2010/41 sayılı Genelge doğrultusunda yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.