T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

Tarih          : 14.02.2013

Konu          : Bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokollerinin revizyonu

 

GENELGE

2013/9

 

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının işlemlerine ilişkin yayımlanan 24.03.2011 tarihli ve 2011/33 sayılı Genelgenin “Bankalar ile İmzalanan Gelir, Aylık ve Sağlık Ödemeleri İle Prim Tahsilatına Yönelik Protokoller” başlıklı 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumumuzun gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatı işlemleri, 2009 yılında bankalar ile imzalanan protokoller hükümleri doğrultusunda yürütülmüştür.

Kurumumuz birimleri, bankalar ve sigortalılarımızdan gelen talepler doğrultusunda, bankalar ile imzalanan protokoller, gözden geçirilerek uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde tahsilat ve ödemeler için belirtilen aktarma günleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle, Kurumumuz ile bankalar arasında tahsilat ve ödemelere ilişkin yeni protokoller imzalanarak 01.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, eski protokoller yürürlükten kaldırılmıştır.

Bankalar ile imzalanan “Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü”, “Gelir/aylık Ödemeleri Protokolü” ve “Sağlık Hizmeti Sunucuları Ödeme Protokolü”nün örnekleri Kurumumuz internet sayfasında, “Uygulamalar” bölümünde “Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı” sekmesinde yer almaktadır.

Bu kapsamda, gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatları Kurumumuz ile protokol imzalayan bankalarla yapılacaktır. Protokol imzalayan bankaların listesi ekte yer almaktadır (Ek-1).

Bankalar ile imzalanan yeni protokollere göre;

2009 tarihli gelir/aylık protokollerine göre, emekli ve hak sahiplerince gişe ve ATM’den yapılan işlemler hareket olarak değerlendirilmekte, diğer bankacılık işlemleri hareket olarak sayılmamaktadır. İmzalanan gelir/aylık protokolü ile, internet hesabından yapılan işlemler de hareket olarak değerlendirilecektir (otomatik ödeme ve düzenli ödeme hariç).

Kurumumuzdan tüm statülerde gelir/aylık alan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri ile e-devlet sitesinden yapılan emekli ve hak sahiplerinin banka ve şube değişikliği işlemlerinin, bankaların şubelerinde de yapılabilmesi için bankalara web servis açılacaktır.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında, özel bankalar ile yapılan protokollerde, yapılan tahsilatın Kurum cari hesabına aktarma günü, tahsilatı takip eden 2. (iki) işgünü olarak belirlenmiştir. Kamu bankalarında eskiden olduğu gibi, tahsilatı takip eden 3. (üç) işgünüdür.

Sağlık hizmeti sunucularına yapılacak ödemeler, ödeme tarihinden 1 (bir) işgünü önce, bankalarda açılan sağlık ödemeleri hesabına aktarılacaktır.

Ayrıca, Türkiye Halk Bankası şubelerinden ödenen, 5434 sayılı kanuna göre bağlanan ilk aylık ile emekli ikramiyelerinin sayısal olarak yarısının, T.C. Ziraat bankası şubelerinden ödenmesine ilişkin olarak ilgili Banka ile protokol imzalanmıştır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

EKLER:

1- Gelir/Aylık, Sağlık Ödeme ve Prim Tahsilatına Yönelik Protokol İmzalanan Bankaların Listesi (Ek-1)


 

 

EK-1

 

GELİR/AYLIK VE SAĞLIK ÖDEMELERİ İLE PRİM TAHSİLATINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALANAN BANKALARIN LİSTESİ

 

PRİM TAHSİLATI PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

GELİR/AYLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

SAĞLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

Akbank

Akbank

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alternatifbank

Anadolubank

Asya Katılım Bankası

Anadolubank

Asya Katılım Bankası

Burgan Bank

Asya Katılım Bankası

Burgan Bank

Denizbank

Burgan Bank

Denizbank

Finansbank

Citibank

Finansbank

ING Bank

Denizbank

HSBC Bank

HSBC Bank

Fibabanka

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Finansbank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

HSBC Bank

Şekerbank

Tekstil Bankası

ING Bank

Tekstil Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Turkısh Bank

Türkiye Garanti Bankası

Şekerbank

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye Halk Bankası

Tekstil Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye İş Bankası

Turkısh Bank

Türkiye Garanti Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Turkland Bank

Türkiye Halk Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye İş Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

 

Türkiye Garanti Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

 

Türkiye Halk Bankası

T.C. Ziraat Bankası

 

Türkiye İş Bankası

PTT

 

Türkiye Vakıflar Bankası

 

 

Yapı ve Kredi Bankası

 

 

T.C. Ziraat Bankası

 

 

PTT