T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih: 17.03.2014

Konu: Emzirme Ödenekleri Hakkında

 

GENELGE

2014/8

 

07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile anılan Yönetmeliğin 45. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, “Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, sigortalılarımıza ödenecek emzirme ödeneklerinin ödeme sürelerinin kısaltılması ve mağduriyetlerin asgariye indirilmesi amacıyla, talep dilekçesi şartına bağlı bulunan emzirme ödeneğinin, yukarıda belirtilen Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre kadın sigortalının evde kendi başına yaptığı doğumlar ile hemşire veya ebeler tarafından evde yaptırılan doğumlar haricinde;

Elektronik ortamda düzenlenen raporlarda çocuğun doğum bilgisi ve tarihi e-Ödenek programı tarafından ödeme aşamasında otomatik olarak sorgulanarak anılan program üzerinden,

Kâğıt ortamında düzenlenen doğum raporları için ise ilgili servis personelleri tarafından çocuğun T.C. Kimlik Numarası ile Kimlik Paylaşım Sisteminden manuel sorgulama yapılarak söz konusu bilgilerin tespit edilmesi halinde manuel iş göremezlik programı üzerinden,

Talep dilekçesi aranmaksızın ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.