T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2014/25

 

Tarih     : 03.09.2014

Konu     : 2013/34 Sayılı Genelgede değişiklik yapılması

 

 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte bulunan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03.08.2013 tarih, 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.09.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni Yönetmelik ile birlikte, 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü tespitine ilişkin hususlar ise 08.10.2013 tarih, 2013/34 sayılı Genelge ile yeniden düzenlenmiştir.

Anılan Genelgenin “6-Maluliyet Dosyalarının Değerlendirileceği Kurum Sağlık Kurulları” başlıklı 6.1 maddesi “Sigortalılar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu/Hak Sahibi Çocukları” konulu bölümünün; “Ayrıca erler, köy korucuları, 2330, 3713 ve 5233 sayılı Kanunlar kapsamında aylık talebinde bulunan siviller ile amatör sporcular ve bunların hak sahibi çocuklarının malul olup olmadıklarının tespit edilmesine ilişkin talepleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığı) Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) gönderilir” hükmü; 01.09.2013 tarihinden itibaren “...Ayrıca, erler köy korucuları, 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık talebinde bulunan siviller, amatör sporcular ve bunların hak sahibi çocukları ile 5233 sayılı Kanun kapsamında bulunan sivillerin (kendileri hariç) hak sahibi çocuklarının malul olup olmadıklarının tespit edilmesine ilişkin talepleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığı) Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; 5233 sayılı Kanun kapsamında bulunan sivillerin çalışma gücü kayıp oranlarının tespiti Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince yapılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.