T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih               : 07.03.2014

Konu              : 2010/91 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

 

GENELGE

2014/7

 

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre aylık bağlama işlemlerinin 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine / sosyal güvenlik merkezlerine devredilmesine ilişkin 05.08.2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile 01.07.2010 tarihinden önce sözleşme aylığı bağlanmış ya da bu tarihten önce sözleşme aylığı talebinde bulunmuş olan sigortalı ve bunların hak sahiplerinin işlemlerinin Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığınca sonuçlandırılacağı talimatlandırılmıştır.

Vatandaş odaklı bir yaklaşım ile başlatılan yetki devri uygulamasının daha etkin bir hale getirilmesi için sözleşmeye göre aylık bağlama işlemlerinin, 01.07.2010 tarihinden önce ve sonra ayrımı yapılmaksızın sigortalının Türkiye’de son defa sigortalılık süresinin geçtiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bu itibarla 05.08.2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelgenin “A- Yetki Devrinin Kapsamı” başlıklı bölümünün 1. maddesinin (a), (b), (c) ve (h) bentlerinde yer alan “01.07.2010 tarihinden” ifadesinden sonra gelmek üzere “önce ve” ifadesi eklenmiş, 3. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.