T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

 

Tarih   : 30.12.2015

Konu  : 2014/28 Sayılı Genelge

 

GENELGE

2015/28

 

20.10.2014 tarihli ve 2014/28 sayılı Genelgenin “Çakışan süreler içinde 4/a kapsamında ödenmiş primlerin 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması” başlıklı 2.2 numaralı bölümünün birinci fıkrasının ii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ii) Sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki (4/b) kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde;

1- İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakatı ile birlikte imza sirküsünün (işyeri dosyasında mevcut olup olmadığına bakılmaksızın) ibraz edilmesi,

2- İşverenin Kurumumuza gerek kendisine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması

kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı yapılacaktır.

İşverenin muvafakatının olmasına rağmen Kurumumuza borcunun bulunması halinde ise işveren hissesine isabet eden paralar öncelikle işverenin kendi borcuna mahsup edilecek, artan bir tutarın kalması halinde, bu tutar sigortalının 4/b kapsamındaki prim borcuna aktarılacaktır.

Diğer taraftan, MOSİP programları vasıtasıyla yapılan çakışma işlemleri sırasında, işveren hissesine isabet eden paralar Güvence sistemine aktarılmayarak, MOSİP emanet hesaplara alınmaktadır.

Dolayısıyla işveren hissesinden sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına yapılacak aktarım işlemleri sırasında, Sigortalı Tecil ve Hizmet Servislerince MOSİP emanet hesaplarda bekleyen paraların yeteri kadar kısmı MOSİP emanet hesaplardan alınarak Güvence programlarındaki sigortalının prim borcuna aktarılacaktır.”

Bilgi ve gereği rica ederim.