T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız Çalışanlar Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2017/01

 

Tarih     : 10.01.2017

Sayı       : 60908394-201.02-E.187666

Konu     : 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

 

Bilindiği üzere, 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin 329. sayfasında yer alan “5.1.1.2- Kanunun 88. maddesinin yirmi ikinci fıkrasına göre kurum hatasına girecek hallerin tespiti” başlıklı bölümünde; Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tescil bilgilerinde yapılan değişiklikler sonucunda sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmayan ve Kurum hatası sayılacak hallerin tespitinin, İl Müdürlüklerimizde kurulacak komisyon marifetiyle yapılacağı ve bu komisyonun il müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, şef, Kurum avukatı (varsa) ve memurun katılımıyla oluşturulacağı ifade edilmektedir.

Yine aynı Genelgenin 357. sayfasında yer alan “1.2- Kanunun 88. maddesinin yirmi ikinci fıkrasına göre kurum hatasına girecek hallerin tespiti usulü” başlıklı bölümde; Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların tescil bilgilerinde yapılan değişiklikler sonucunda sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmayan kurum hatası sayılacak hallerin tespitinin İl Müdürlüklerimizde kurulacak komisyon marifetiyle yapılacağı ve bu komisyonun il müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, şef, Kurum avukatı (varsa) ve memurun katılımıyla oluşturulacağı ifade edilmektedir.

Kurumumuz taşra teşkilatının; iş yükü, ünitelerin bulundukları bölgelerin nüfus yoğunluğu ve sigortalı sayısına göre gösterdiği farklılıklar dikkate alındığında yukarıda yer verilen Genelge hükümlerinde düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Buna göre 2013/11 sayılı Genelgenin 329. sayfasında yer alan “5.1.1.2- Kanunun 88. maddesinin yirmi ikinci fıkrasına göre kurum hatasına girecek hallerin tespiti” başlıklı ve 357. sayfasında yer alan “1.2- Kanunun 88. maddenin yirmi ikinci fıkrasına göre kurum hatasına girecek hallerin tespiti usulü” başlıklı bölümlerine “İl müdürünün uygun görüşü ile il müdürlüğü bünyesindeki merkez müdürlüklerinde de merkez müdürü veya merkez müdür yardımcısı başkanlığında, şef, Kurum avukatı (varsa) ve memurun katılımıyla tespit komisyonu kurulabilir.” fıkrasının eklenmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.