T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih : 29.06.2020

Sayı : 80925716-010.99-E.7578318

Konu : 5510 sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık - Tahsis ve Ödeme İşlemleri

 

GENELGE

2020 / 22

 

Bilindiği üzere, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bazı hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun "5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı geçici 4. maddesinde 2008 yılı Ekim ayı başından önce sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaları bulunanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında uygulanmaya devam edecek hükümlerin kapsamı da belirlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun “5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri“ başlıklı geçici 4. maddesi kapsamında, haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edecek olan sigortalılar/iştirakçiler, emekliler ile bunların dul yetimlerinin tescil, hizmet, emeklilik, ödeme ve diğer işlemlerine ilişkin uygulama usul ve esasları ekte açıklanmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

 

 

Ek : Genelge Metni (371 Sayfa)