T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2012/16

Tarih               : 30.04.2012

Konu               : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

 

Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 39. maddesinin 7. fıkrası; 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile “Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.” Şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 17.04.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesine yönelik hazırlanan ve henüz test aşamasında olan bilgisayar programının işletime açılacağı tarihe kadar, istirahat raporlarının gönderilmesi ve çalışılmadığına dair bildirim girişine ilişkin işlemler, 13.06.2011 tarihli ve 2011/50 sayılı Genelgenin “7. Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Ortak Konular” başlıklı bölümünde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.