T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/44

Tarih               : 03.06.2011

Konu               : G2D etiketli ürünler.

 

Bilindiği üzere dış ambalajında geçici karekod etiketi (G2D) bulunan ilaçlara ilişkin 30.12.2010 tarihli ve 2010/137 sayılı Genelge hakkında Türk Eczacıları Birliği tarafından Danıştay 10. Dairede 2011/130 Esas numarasına kayden açılan davada alınan karar sonrasında yayımlanan 11.02.2011 tarihli ve 2011/16 sayılı Genelge ile G2D etiketli ilaçların sözleşmeli eczaneler tarafından sigortalılarımıza verilmesine izin verilmiş olup, söz konusu ilaçlar İlaç Takip Sistemi üzerinde yapılan işlemlerini takiben dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenmesi suretiyle Kurumumuza fatura edilmekte ve bu faturaların kontrol işlemleri halen Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

2011/16 sayılı Genelgede yer alan sözleşmeli eczaneler tarafından fatura edilen G2D etiketli ilaç içeren reçetelerin, Kurum taşra teşkilatı tarafından Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmesi ve bu reçetelere ilişkin incelemelerin adı geçen il müdürlüğü tarafından yürütülmesi uygulamasına 2011/Mayıs fatura dönemi itibariyle son verilmiş olup, bu fatura dönemi itibariyle G2D’li ilaç içeren reçeteler Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderilmiş olan Şubat ve Mart 2011 dönemlerine ait reçetelerin kontrolü adı geçen il müdürlüğünce tamamlanacak ancak 2011/Nisan fatura dönemi de dahil olmak üzere takip eden ayların G2D’li ilaç içeren reçetelerinin kontrol işlemleri eczanelerin bağlı bulunduğu, bünyesinde sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunan sosyal güvenlik il müdürlüklerince yerine getirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.