T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/40 *

 

Tarih: 25.05.2011

Konu: Danıştay Kararı

 

Kurumumuz aleyhine tıbbi malzeme temin esasları ile ilgili açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesi’nin 25.01.2011 tarihli ve E.2010/6675 sayılı kararı ile “… 25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Erişkinler için (Stand Up Wheelchair (manuel kalkış manuel sürüş))” başlıklı 7.3.12.G-2 numaralı maddesinin başlığında yer alan “(manuel kalkış manuel sürüş)” ibaresinin ve aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının” yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerine kullanılması uygun görülen “Erişkinler için Stand Up Wheelchair” isimli malzemeye ait ödeme işlemlerinin söz konusu Danıştay Kararı doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

Bu Genelge 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 

*  2011/ 61 Sayılı Genelge ile 06.09.2011 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.