T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

 

GENELGE

2011/33

 

Tarih     : 24.03.2011

Konu     : Aktüerya ve Fon Yönetimi İşlemleri

 

 

Bilindiği gibi Kurumumuz uygulamalarına yönelik olarak ihtiyaca binaen Başkanlığımız tarafından değişik tarihlerde genelgeler yayımlanmıştır. Kurumumuz Başkanlık Makamının 19.01.2011 tarihli ve 40 sayılı Olur’u gereği bu güne kadar yayımlanan genelgelerin gözden geçirilmesi, güncellenmesi, konu bazında birleştirilmesi, tekrarların önüne geçilmesi, sadeleştirilmesi, yürürlüğü kalmamış olanların tasfiye edilmesi ve bu şekilde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla yapılan çalışma neticesinde aktüerya ve fon yönetimi işlemlerine ilişkin işbu genelge düzenlenmiştir.

1- İSTATİSTİKÎ BİLGİLERİN TEK BİR ELDEN DERLENMESİ VE KULANIMA SUNULMASI

5502 sayılı Kanunun 18. maddesinin (b) bendi ile “finansman, fon yönetimi ve aktüerya ile ilgili her türlü istatistiki bilgiyi derlemek, bu bilgileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek” görevi Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına verilmiştir.

Verilerin anlamlı ve kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi sürecinde farklı verilerin ortaya çıkmaması, veri kirliliğine neden olunmaması, verilerin tek elde toplanarak derlenmesi, yayımlanması ve kullanıma sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla Kurumun istatistiki verilerinin tüm kullanıcılara tek elden sunulması, Kurumumuzun güvenilir ve güncel veri üretimine katkı sağlayacaktır.

Bu sebeple, Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık İstatistik Bülteni ve İstatistik Yıllığına esas olan, görev alanına giren ilgili hizmet birimleri tarafından toplanan ve derlenen istatistiki veriler, tereddüte sebep olmayacak şekilde tutarlı ve doğru raporlamalar, her ayın 25’inde kurumsal raporlama ve istatistik sisteminde oluşturularak Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına bildirilecektir.

2- BANKALAR İLE İMZALANAN GELİR, AYLIK VE SAĞLIK ÖDEMELERİ İLE PRİM TAHSİLATINA YÖNELİK PROTOKOLLER

(2012/9 sayılı Genelge ile 14.02.2013 tarihinde değiştirilen madde) Kurumumuzun gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatı işlemleri, 2009 yılında bankalar ile imzalanan protokoller hükümleri doğrultusunda yürütülmüştür.

Kurumumuz birimleri, bankalar ve sigortalılarımızdan gelen talepler doğrultusunda, bankalar ile imzalanan protokoller, gözden geçirilerek uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi, günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde tahsilat ve ödemeler için belirtilen aktarma günleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu nedenle, Kurumumuz ile bankalar arasında tahsilat ve ödemelere ilişkin yeni protokoller imzalanarak 01.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, eski protokoller yürürlükten kaldırılmıştır.

Bankalar ile imzalanan “Tahsilat ve Nakit Varlıkların Değerlendirilmesi Protokolü”, “Gelir/aylık Ödemeleri Protokolü” ve “Sağlık Hizmeti Sunucuları Ödeme Protokolü”nün örnekleri Kurumumuz internet sayfasında, “Uygulamalar” bölümünde “Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı” sekmesinde yer almaktadır.

Bu kapsamda, gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilatları Kurumumuz ile protokol imzalayan bankalarla yapılacaktır. Protokol imzalayan bankaların listesi ekte yer almaktadır (Ek-1).

Bankalar ile imzalanan yeni protokollere göre;

2009 tarihli gelir/aylık protokollerine göre, emekli ve hak sahiplerince gişe ve ATM’den yapılan işlemler hareket olarak değerlendirilmekte, diğer bankacılık işlemleri hareket olarak sayılmamaktadır. İmzalanan gelir/aylık protokolü ile, internet hesabından yapılan işlemler de hareket olarak değerlendirilecektir (otomatik ödeme ve düzenli ödeme hariç).

Kurumumuzdan tüm statülerde gelir/aylık alan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri ile e-devlet sitesinden yapılan emekli ve hak sahiplerinin banka ve şube değişikliği işlemlerinin, bankaların şubelerinde de yapılabilmesi için bankalara web servis açılacaktır.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında, özel bankalar ile yapılan protokollerde, yapılan tahsilatın Kurum cari hesabına aktarma günü, tahsilatı takip eden 2. (iki) işgünü olarak belirlenmiştir. Kamu bankalarında eskiden olduğu gibi, tahsilatı takip eden 3. (üç) işgünüdür.

Sağlık hizmeti sunucularına yapılacak ödemeler, ödeme tarihinden 1 (bir) işgünü önce, bankalarda açılan sağlık ödemeleri hesabına aktarılacaktır.

Ayrıca, Türkiye Halk Bankası şubelerinden ödenen, 5434 sayılı kanuna göre bağlanan ilk aylık ile emekli ikramiyelerinin sayısal olarak yarısının, T.C. Ziraat bankası şubelerinden ödenmesine ilişkin olarak ilgili Banka ile protokol imzalanmıştır.(*)

3- PTT İLE İMZALANAN PRİM TAHSİLATI VE ÖDEMELERE İLİŞKİN PROTOKOL

Kurumumuz ile PTT Genel Müdürlüğü arasında, yürütülen iş ve işlemlere ilişkin uygulama birliğini sağlamak bakımından “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” 05.01.2010 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş ve önceki protokoller yürürlükten kaldırılmıştır. PTT ile imzalanan mezkur Protokolle, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan prim tahsilatı ve tüm statülerde yapılan gelir/aylık ve geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı parası, cenaze ödeneği, cenaze nakil gideri, yol gideri ve gündelik ödemelerine ilave olarak, tüm statüler için prim tahsilatı ile genel sağlık sigortası uygulamaları kapsamında sigortalı ve hak sahiplerinin tedavilerinde ihtiyaç duyulan ve kendilerince temin edilerek fatura karşılığında sağlık sosyal güvenlik merkezlerinden bedelleri alınan şahıs fatura ödemeleri de PTT şubelerinden yapılmaktadır.

Ayrıca, gelir/aylık ödemeleri, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve özürlü aylıkları, geçici iş göremezlik ödenekleri, genel sağlık sigortası yol ve gündelik giderleri ile şahıs fatura ödemeleri; emekli, sigortalı ve hak sahiplerinin taleplerine bağlı olarak, herhangi bir kısıtlama getirilmeden ve ücret ödemeden konutlarında ödenebilecek, ancak bu ödemeler için Kurumumuzca PTT’ye bir ücret ödenmeyecektir.

PTT ile yürütülmekte olan işlemler, protokol hükümleri gereğince yürütülecek, yeni uygulamaya başlanılacak işlemler için ise ilgili birimlerin talimatına göre hareket edilecektir.

4- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN GENELGELER

Ek 2’deki listede belirtilen genelgeler ile devredilen Kurumlar tarafından yayımlanan aktüerya ve fon yönetimine ilişkin tüm genelgeler ve genel yazılar, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgeler ile genel yazılar yürürlük dönemlerindeki iş ve işlemlerde kullanılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

EKLER:

1- Gelir/Aylık/Sağlık Ödeme ve Prim Tahsilatına Yönelik Protokol İmzalanan Bankaların Listesi (1 sayfa)

2- Yürürlükten Kaldırılan Genelgelerin Listesi (1 sayfa)

 


EK-1

(2012/9 sayılı Genelge ile 14.02.2013 tarihinde değiştirilen şekli)

 

GELİR/AYLIK VE SAĞLIK ÖDEMELERİ İLE PRİM TAHSİLATINA YÖNELİK PROTOKOL İMZALANAN BANKALARIN LİSTESİ

 

PRİM TAHSİLATI PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

GELİR/AYLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

SAĞLIK ÖDEMESİ PROTOKOLÜ İMZALANAN BANKALAR

Akbank

Akbank

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alternatifbank

Anadolubank

Asya Katılım Bankası

Anadolubank

Asya Katılım Bankası

Burgan Bank

Asya Katılım Bankası

Burgan Bank

Denizbank

Burgan Bank

Denizbank

Finansbank

Citibank

Finansbank

ING Bank

Denizbank

HSBC Bank

HSBC Bank

Fibabanka

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Finansbank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

HSBC Bank

Şekerbank

Tekstil Bankası

ING Bank

Tekstil Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Turkısh Bank

Türkiye Garanti Bankası

Şekerbank

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye Halk Bankası

Tekstil Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye İş Bankası

Turkısh Bank

Türkiye Garanti Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Turkland Bank

Türkiye Halk Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Türkiye İş Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

 

Türkiye Garanti Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

 

Türkiye Halk Bankası

T.C. Ziraat Bankası

 

Türkiye İş Bankası

PTT

 

Türkiye Vakıflar Bankası

 

 

Yapı ve Kredi Bankası

 

 

T.C. Ziraat Bankası

 

 

PTT

 

 

 


EK-2

YÜRÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN GENELGE LİSTESİ

 

SIRA NO

TARİH

SAYI

KONU

1

2007

95

İstatistiki bilgilerin tek bir elden derlenmesi ve kullanıma sunulması

2

2009

55

Bankalar ile yapılan protokoller

3

2010

49

Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel maaş ödemelerine ilişkin protokol

 (*)        (Değişmeden önceki şekli) Kurumumuzun, tahsilat, ödeme ve nakit varlıklarının değerlendirilmesinde; günümüz ekonomik koşullarına uygun, hizmetlerin çağdaş, etkin, verimli olarak sunulabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Kurumumuz ile bankalar arasında protokoller imzalanmış olup, protokol imzalayan bankaların listesi ekte yer almaktadır. (Ek-1) Bu kapsamda, gelir/aylık ve sağlık ödemeleri ile prim tahsilâtları sadece Kurum ile protokol imzalayan bankalar tarafından yapılacaktır.

Bankalar ile yapılan protokoller gereğince, Kurumumuzun banka hesaplarına ve üçüncü kişilere yapacağı yurtiçi ödeme, Türk Lirası/Yabancı Para havale (muhabir banka masrafı ve SWIFT ücreti hariç) ve EFT işlemleri için hesap işletim ücreti, OTP cihaz bedeli, komisyon ve masraf adı altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Diğer taraftan, kamu ve özel bankalar aracılığıyla toplanan Kurum gelirleri, 22.08.2008 tarihli ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği” gereğince, kamu bankalarının şubelerinde açılan Kurum hesaplarında değerlendirilmektedir.

Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılan ödemeler sonundaki hesap bakiyeleri ile Kurumun temerküz hesaplarına gönderilemeyen tutarlar, kamu bankaları ile yapılan protokol gereğince saat 16:00 itibarıyla kamu bankaları tarafından repo ve vadeli mevduat için Kuruma bildirilen faiz oranından aşağı olmamak üzere kamu bankalarında değerlendirilecektir.

Kamu bankaları tarafından bildirilen güncel faiz oranları http://sgknet.sgk.intra adresinde “Uygulamalar” bölümünde “Aktüerya ve Fon Yönetimi” başlığı altında bulunan “Bankaların Kurumumuza Vermiş Olduğu Faiz Oranları” bölümünden öğrenilebilecektir. Protokol hükümlerince nakit değerlendirme işlemi yapılmadan önce kamu banka şubelerinin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine verdiği faiz oranı ile Kurumumuza bildirilen faiz oranlarının mutlaka karşılaştırılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Kamu Haznedarlığı Tebliğinin 7. maddesinin “Vadeli mevduat için alınan faiz oranı benzer vadedeki DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) için piyasada oluşan faiz oranından daha düşük olamaz” hükmü gereğince, protokol yapılan kamu bankalarından vadeli mevduat faiz oranı alınırken değerlendirilmek istenen gün sayısına benzer DİBS bulunması halinde benzer vadedeki DİBS’nin piyasada oluşan faiz oranından düşük olmayan bir faiz oranı ile vadeli mevduat yapılması gerekmektedir (Vadeli mevduat için yatırım saatinde benzer vadeli piyasada oluşan bir DİBS faiz oranı var ise, bu faiz oranı bankalardan istenerek Kurumumuzun vadeli mevduatı için verilecek faiz oranı ile karşılaştırılacaktır).

Kurumumuz ile kamu ve özel bankalar arasında imzalanan protokollere ihtiyaç olması halinde Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığından temin edilebilecektir.