T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/16

 

Tarih         : 11.02.2011

Konu         : G2D etiketli ürünler

 

 

İlgi: a) 05.11.2010 tarihli ve 2010/123 sayılı Genelge.

b) 30.12.2010 tarihli ve 2010/137 sayılı Genelge.

 

Dış ambalajında karekod bulunan ilaç bedelleri, karekodların İlaç Takip Sisteminden alınan onayı esas alınarak ödenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleri ile 15.05.2010 tarihi itibari ile karekodu bulunmayan ilaçların geçici karekod (G2D) etiketi kullanılarak karekodlu hale getirilmesi yoluna gidilmiş ve 01.07.2010 tarihi itibari ile Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışındaki tüm ilaçlar karekodlu olarak işlem görmeye başlamıştır.

Karekodlu ilaçlar üzerine üretim aşamasında ilacın son kullanma tarihi kodlanmış olup bu sayede son kullanım tarihi dolmuş ilaçların hastalara satışına izin verilmemektedir. Karekodu bulunmayan eski tip ilaçlarda ise, bu tarih, uygulanan G2D etiketleri üzerinde 31.12.2010'u işaret edecek şekilde tanımlanmıştır. İlgi (b)'de kayıtlı Genelge ile sözleşmeli eczaneler tarafından Kurumumuz provizyon sistemine reçete kaydı aşamasında bu tarihlerin esas alınacağı ve söz konusu ürünlerin 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kurumumuza fatura edilmesine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Söz konusu Genelge hakkında Türk Eczacıları Birliği tarafından Danıştay 10. Dairede 2011/130 Esas numarasına kayden açılan davada Genelgenin yürütmesinin durdurulması yönünde ara kararı verilmiştir. Bu nedenle dava sonucuna göre işlem yapılmak üzere, söz konusu G2D etiketli ilaçların sözleşmeli eczaneler tarafından sigortalılarımıza verilmesine izin verilmiş olup, söz konusu ilaçların ilgi (a)'da kayıtlı Genelgede ifade edildiği gibi İlaç Takip Sistemi üzerinde yapılan işlemlerini takiben dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenmesi suretiyle Kurumumuza fatura edilmesi mümkündür.

Sözleşmeli eczanelerin bu ürünleri Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verirken ilaçların son kullanım tarihlerine azami dikkat göstermeleri gerekmekte olup, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin mevzuatına uygun bir şekilde karekodlanmayan ilaçların bedelleri Kurumumuzca ödenmeyecektir. Genelgenin yürürlük tarihinden sonra sözleşmeli eczaneler tarafından fatura edilen G2D etiketli ilaç içeren reçeteler, Kurum taşra teşkilatı tarafından Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilecek ve bu reçetelere ilişkin incelemeler adı geçen il müdürlüğü tarafından yürütü1ecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.