T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/12

 

Tarih         : 02.02.2011

Konu         : Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre ve Sağlık Bakanlığınca ilan edilen yeni ilaç fiyatlarına bağlı olarak Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 03.02.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A12110

8699844570309

CUTMIRAT 7,5 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E419A

03.02.2011

03.02.2011

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A12111

8699293092421

LIEVO 750 MG 5 FTB

 

 

E257C

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

50,00%

33,50%

29,50%

0-2,5%

A12112

8699823980082

NONAFACT 1.000 IU FAKTOR IX

 

 

E145C

03.02.2011

03.02.2011

 

KAN ÜRÜNÜ

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A12113

8699514090649

PREMIUM 160 MG 28 FTB

 

 

E433B

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

34,00%

17,50%

13,50%

0-2,5%

A12114

8699514090717

PREMIUM 160/25 MG 28 FTB

 

 

E433B

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

25,00%

8,50%

4,50%

0-2,5%

A12115

8699514090625

PREMIUM 80 MG 28 FTB

 

 

E433A

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

30,00%

13,50%

9,50%

0-2,5%

A12116

8699514090663

PREMIUM PLUS 80/12,5 MG 28 FTB

 

 

E433A

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

25,00%

8,50%

4,50%

0-2,5%

A12117

8699514090533

STAGE 40 MG 28 FTB

 

 

E434C

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

31,00%

14,50%

10,50%

0-2,5%

A12118

8699293035251

XALFU XL 10 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB

 

 

E561A

03.02.2011

03.02.2011

 

JENERİK

24,00%

7,50%

3,50%

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

A01112

8699828090410

BAKAMSILIN 400 MG 10 FTB

8699579090011

 

E010B

 

 

 

YİRMİ YIL

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A01113

8699828090434

BAKAMSILIN FORT 800 MG 10 FTB

8699579090103

 

E010A

 

 

 

YİRMİ YIL

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A01444

8699556520210

BREVIBLOC PREMIX 10 MG/ML 250 ML SOL

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

32,50%

4,00%

 

0-2,5%

A11569

8697936090193

LIMITEN 160 MG 28 FTB

 

 

E433B

 

27.05.2010

 

JENERİK

26,00%

4,00%

5,50%

0-2,5%

A11570

8697936090179

LIMITEN 80 MG 28 FTB

 

 

E433A

 

27.05.2010

 

JENERİK

22,00%

4,00%

1,50%

0-2,5%

A12096

8699578092870

NEVOTEK 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

09.12.2010

 

JENERİK

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A06398

8699043151033

PROGRAF 1 MG 50 KAP

8699586150043

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

32,50%

4,00%

 

0-2,5%

A06399

8699043151040

PROGRAF 5 MG 50 KAP

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

32,50%

4,00%

 

0-2,5%

A11547

8699717570030

TUSAMOL 7,5 MG/5 ML 100 ML SURUP

 

 

E419A

 

08.04.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A08525

8699809037748

XATRAL-XL 10 MG 30 DENETIMLI SALIM TB

8699639030025

8699542030037

E561A

 

 

 

ORİJİNAL

32,50%

4,00%

 

0-2,5%

A08649

8699591150267

ZINCO-220 50 MG 40 KAP

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

20,50%

4,00%

 

0-2,5%