T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/10

 

Tarih         : 19.01.2011

Konu         : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

 

 

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 01.01.2011 ila 30.06.2011 ve 01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;

- 01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 26,55 (yirmialtıliraellibeşkuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 22,65 (yirmiikiliraaltmışbeşkuruş) Türk Lirası,

- 01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 27,90 (yirmiyediliradoksankuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 23,85 (yirmiüçliraseksenbeşkuruş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı               :            26,55 TL

Aylık kazanç alt sınırı                  :          796,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı             :        172,58 TL*

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.177,40 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı               :            27,90 TL

Aylık kazanç alt sınırı                  :          837,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı             :          181,35 TL

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.440,50 TL

b) Kamu sektöründe:

15.12.2010 – 14.01.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için        :      25,35 TL x 16 gün = 405,60 TL

2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için               :      26,55 TL x 14 gün = 371,70 TL

15.12.2010-14.01.2011 devresi için                :      405,60 TL + 371,70 TL = 777,30 TL

15.12.2010 – 14.01.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için            :  164,78 TL x 16 gün = 2.636,48 TL

2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için                   :  172,58 TL x 14 gün = 2.416,12 TL

15.12.2010-14.01.2011 devresi için                    :  2.636,48 TL + 2.416,12 TL = 5.052,60 TL

15.01.2011 ila 14.06.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı                  :          796,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.177,40 TL

15.06.2011 – 14.07.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için         :  26,55 TL x 16 gün = 424,80 TL

2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için             :  27,90 TL x 14 gün = 390,60 TL

15.06.2011-14.07.2011 devresi için                    :  424,80 TL + 390,60 TL = 815,40 TL

15.06.2011 – 14.07.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için         :  172,58 TL x 16 gün = 2.761,28 TL

2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için             :  181,35 TL x 14 gün = 2.538,90 TL

15.06.2011-14.07.2011 devresi için                    :  2.761,28 TL+ 2.538,90 TL = 5.300,18 TL

15.07.2011 ila 14.12.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı                  :          837,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.440,50 TL

olarak uygulanacaktır.

1.2- Çırak ve öğrenciler için:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, yaşlarına uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 33. maddesi gereğince belirlen asgari ücretin % 50’si üzerinden alınmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

16 yaşından büyük olanların;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı                   :          13,28 TL*

Aylık kazanç tutarı                      :          398,40 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı                   :            13,95 TL

Aylık kazanç tutarı                      :          418,50 TL

16 yaşından küçük olanların;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı                   :          11,33 TL*

Aylık kazanç tutarı                      :          339,90 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı                   :          11,93 TL*

Aylık kazanç tutarı                      :          357,90 TL

olacaktır.

1.3- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları:

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında; 26,55 TL x % 6 = 1,59 TL* (Günlük)

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında; 27,90 TL x % 6 = 1,67 TL* (Günlük)

- Çocuk zammı:

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında; 796,50 TL x % 2 = 15,93 TL (Aylık)

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında; 837,00 TL x % 2 = 16,74 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında; 796,50 TL x % 10 = 79,65 TL (Aylık)

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında; 837,00 TL x % 10 = 83,70 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı:

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı ise; %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi olmak üzere toplam %32,5’dir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında;

26,55 TL x 15 x % 32,5 = 129,43 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında;

27,90 TL x 15 x % 32,5 = 136,01 TL*

olacaktır.

2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 26,55 TL x 30 x % 33,5 = 266,83 TL*

Aylık kazanç üst sınırına göre : 172,58 TL x 30 x % 33,5 = 1.734,43 TL*

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 26,55 TL x 30 x % 39 = 310,64* TL,

Aylık kazanç üst sınırına göre : 172,58 TL x 30 x % 39 = 2.019,19 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 27,90 TL x 30 x %33,5 = 280,40 TL*

Aylık kazanç üst sınırına göre : 181,35 TL x 30 x %33,5 = 1.822,57 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında en yüksek tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 27,90 TL x 30 x % 39 = 326,43 TL

Aylık kazanç üst sınırına göre : 181,35 TL x 30 x % 39 = 2.121,80 TL*

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 26,55 TL x 18 x % 33,5 =160,10 TL*

Aylık kazanç üst sınırına göre : 172,58 TL x 18 x % 33,5 = 1.040,66 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında en düşük tehlike sınıf ve derecesinde;

Aylık kazanç alt sınırına göre : 27,90 TL x 18 x % 33,5 = 168,24 TL*

Aylık kazanç üst sınırına göre : 181,35 TL x 18 x % 33,5 = 1.093,54 TL*

olacaktır.

2.2- 5510 sayılı Kanunun 50. maddesine göre isteğe bağlı sigortalı sayılanlardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

26,55 TL x 30 x % 32 = 254,88 TL

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

172,58 TL x 30 x % 32 = 1.656,77 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

27,90 TL x 30 x % 32 = 267,84 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

181,35 TL x 30 x % 32 = 1.740,96 TL

b) Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

26,55 TL x 30 x % 20 = 159,30 TL

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

172,58 TL x 30 x % 20 = 1.035,48 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

27,90 TL x 30 x % 20 = 167,40 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı,

181,35 TL x 30 x % 20 =1.088,10 TL

c) Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında; 26,55 TL x 18 x % 32 = 152,93 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında; 27,90 TL x 18 x % 32 = 160,70 TL*

prim ödeyeceklerdir.

3- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 796,50 TL / 3 = 265,50 TL x % 12 = 31,86 TL

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 796,50 TL x % 12 = 95,58 TL,

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 796,50 TL x 2 = 1.593,00 TL x % 12 = 191,16 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

- Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL / 3 = 279,00 TL x % 12 = 33,48 TL

- Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL x % 12 = 100,44 TL

- Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler için, 837,00 TL x 2 = 1.674,00 TL x % 12 = 200,88 TL

olacaktır.

4- 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutar

3201 sayılı Kanunun 4. maddesi ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı ile 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanması taleplerinde borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2011 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. madde belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 26,55 TL x % 32 = 8,50 TL*

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 172,58 TL x % 32 = 55,23 TL*

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 27,90 TL x % 32 = 8,93 TL*

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının üst sınırı; 181,35 TL x % 32 = 58,03 TL*

esas alınacaktır.

5- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla;

a) 01.01.2011 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 26,55 TL altında hesaplanmış olanların, 01.01.2011 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 26,55 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

b) 01.07.2011 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan, geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 27,90 TL altında hesaplanmış olanların 01.07.2011 tarihinden itibaren istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 27,90 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

6- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneceği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25.12.2009 tarihli ve 2009/406 sayılı kararda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16. maddesinin üçüncü fıkrasına göre verilecek emzirme ödeneği miktarının 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına, bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31.12.2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,40 olduğu dikkate alındığında 75 TL olan emzirme ödeneğinin 2011 yılı için 80 TL olarak hesaplanması gerekmektedir.

7- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37. maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25.12.2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 20. ve 37. maddeleri uyarınca verilecek cenaze ödeneği miktarının, 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31.12.2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 6,40 olduğu dikkate alındığında, 2010 yılında 308,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2011 yılında 328 TL olacaktır.

8- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Buna göre, 01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında işlenen fiiller için 796,50 TL, 01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 837,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

9- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması(*)

Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59. maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2. maddesinde, “… Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakamı yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.