T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/8

 

Tarih         : 19.01.2011

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 20.01.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A09433

8699844770020

LIDOKAIN %2 E-80 NEW STETIC ENJ SOL ICEREN 50 KARPUL

 

 

H004B

 

 

 

JENERİK

20,50%

4,00%

 

0,00%

A12102

8699717340015

SUPRAFEN %5 40 GR JEL

 

 

E026F

20.01.2011

20.01.2011

 

YİRMİ YIL

14,00%

7,00%

3,00%

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

A10490

8699532958198

GENOTROPIN MINIQUICK SC 2.4 IU (0.8 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-10,31%

ORİJİNAL

31,25%

4,00%

 

0-2,5%

A10491

8699532958204

GENOTROPIN MINIQUICK SC 3.0 IU (1 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-9,05%

ORİJİNAL

31,43%

4,00%

 

0-2,5%

A10492

8699532958228

GENOTROPIN MINIQUICK SC 3.6 IU (1.2 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-7,48%

ORİJİNAL

31,54%

4,00%

 

0-2,5%

A10493

8699532958235

GENOTROPIN MINIQUICK SC 4.2 IU (1.4 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-6,33%

ORİJİNAL

31,64%

4,00%

 

0-2,5%

A10494

8699532958266

GENOTROPIN MINIQUICK SC 4.8 IU (1.6 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-5,46%

ORİJİNAL

31,71%

4,00%

 

0-2,5%

A10495

8699532958273

GENOTROPIN MINIQUICK SC 5.4 IU (1.8 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-4,77%

ORİJİNAL

31,77%

4,00%

 

0-2,5%

A10496

8699532958297

GENOTROPIN MINIQUICK SC 6.0 IU (2 MG) TEK DOZ 7 KARTUS

 

 

E223A

 

 

-4,23%

ORİJİNAL

31,81%

4,00%

 

0-2,5%

A11267

8699786030473

SEROQUEL XR 400 MG 30 UZATILMIŞ SALIMLI TB

 

 

E344E

 

19.10.2009

-24,75%

ORİJİNAL

45,00%

29,50%

24,50%

0-2,5%

A11268

8699786030480

SEROQUEL XR 400 MG 60 UZATILMIŞ SALIMLI TB

 

 

E344E

 

19.10.2009

-12,38%

ORİJİNAL

41,00%

24,00%

20,00%

0-2,5%

A11336

8699569091196

TILAC 400 MG 14 FTB

 

 

E019C

 

30.10.2009

 

YİRMİ YIL

41,00%

24,50%

20,50%

0-2,5%

A08297

8699541751315

VASOPLAN 100 MG 5 ML 5 AMP

 

 

E047C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%