T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/6

 

Tarih         : 13.01.2011

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

A01107

8699525094643

BACTRIM 800/160 MG FORT 20 TB

 

 

E034A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10521

8699543090382

OZAPRIN 10 MG 28 FTB

 

 

E329B

 

 

 

JENERİK

27,50%

11,00%

7,00%

0-2,5%

A10523

8699543090344

OZAPRIN 5 MG 28 FTB

 

 

E329A

 

 

 

JENERİK

27,00%

10,50%

6,50%

0-2,5%

A07735

8699525354938

TEMETEX FORTE %0.3 10 GR POMAD

 

 

 

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11336

8699569091196

TILAC 400 MG 14 FTB

 

 

E019C

 

30.10.2009

 

YİRMİ YIL

38,00%

21,50%

17,50%

0-2,5%

A08536

8699505152981

XENICAL 120 MG 84 KAP

 

 

E529A

 

 

 

ORİJİNAL

32,50%

4,00%

 

0-2,5%