T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/3

( 2011/23 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. )

 

 

Tarih         : 07.01.2011

Konu         : Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri

 

 

Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun. 23.05.2008 tarihli ve 2008/155 sayılı kararı ile 16 ilde hizmet vermekte olan SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine ait birimlerin 23 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmesi ile İstanbul İlinde Cibali, Doğancılar, Fındıklı ve Süreyyapaşa (Kurtköy) olmak üzere 4 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi kurulmuştur.

Bu defa, İstanbul İlinde faaliyet gösteren Doğancılar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin “Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi Süreyyapaşa Ormanı Maltepe/İSTANBUL” adresinde faaliyette bulunan Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin hizmet verdiği binaya taşınması sebebiyle yürütülecek olan iş ve işlemlerde karışıklığa mahal verilmemesi için Yönetim Kurulumuzun 24.12.2010 tarihli ve 2010/313 sayılı Kararı ile Doğancılar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin kapatılmasına ve bu merkezde verilen hizmetlerin Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Fındıklı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin “Hocatepe Mahallesi Ebussuud Caddesi No:77 Sirkeci/Fatih” adresine taşınması nedeniyle, anılan merkez isminin Sirkeci Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.