T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/137

 

Tarih         : 30.12.2010

Konu         : G2D etiketli ürünler

 

 

İlgi:   a) 09.03.2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Genelge.

b) 30.06.2010 tarihli ve 2010/79 sayılı Genelge.

c) 05.11.2010 tarihli ve 2010/123 sayılı Genelge.

 

İlgi (a)’da kayıtlı Genelge doğrultusunda Kurumumuzla sözleşmeli eczanelere dış ambalajında karekod bulunan ilaçların bedeli 16.05.2010 tarihinden itibaren İlaç Takip Sisteminden alınan onaya istinaden ödenmekte olup, dış ambalajında karekod bulunmayan ilaçların Kurumumuza eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodun kesilerek eklenmesi suretiyle 01.06.2010 tarihine kadar izin verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ve yayımlanan genelgeler ile karekodu bulunmayan ilaçların 01.07.2010 tarihine kadar karekodlanması yoluna gidilmesi üzerine, Kurumumuzca yayımlanan ilgi (b)’de kayıtlı Genelge ile 01.07.2010 tarihi itibariyle Yönetmelikte karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar hariç olmak üzere tüm ürünler sadece İlaç Takip Sistemi üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edileceği duyurulmuş ve karekodsuz ilaçların Kurumumuza dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodun kesilerek eklenmesi suretiyle fatura edilmesi için verilen süre 01.07.2010 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgi (c)’de kayıtlı Genelge ile Kurumumuzca karekodlu olarak üretilmiş ilaçların yanı sıra fiyat kupürlü üretilmesine rağmen sonradan karekodlu hale getirilen ilaçların İlaç Takip Sisteminden alınan onaya istinaden bedellerinin ödenmesi işlemleri devam ettiği, ancak sonradan karekodlama işlemleri sürecinin mevzuata uygunluğunun takip ve kontrol işlemlerine devam edildiğinden, ikinci bir duyuruya kadar, sözleşmeli eczaneler tarafından Kurumumuza fatura edilen sonradan karekodlanan ürünlerin (G2D etiketli) İlaç Takip Sistemi üzerinde yapılan işlemlerini takiben dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenmesinin gerekli görüldüğü duyurulmuştur.

Karekodu bulunmayan eski tip ilaçlara uygulanan geçici karekod etiketleri üzerinde ilaçların son kullanma tarihleri 31.12.2010 tarihini işaret edecek şekilde (17)101231 şeklinde tanımlanmış olup, sözleşmeli eczaneler tarafından Kurumumuz provizyon sistemine reçete kaydı aşamasında bu tarihler esas alınacak ve söz konusu ürünlerin 01.01.2011 tarihi itibariyle Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalanan kişilere verilerek Kurumumuza fatura edilmesine izin verilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.