T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/136

 

Tarih         : 29.12.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 30.12.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A12099

8699717150027

ENFLUVIR 75 MG 10 KAP

 

 

E522A

30.12.2010

30.12.2010

 

JENERİK

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A12100

8699717690011

PAROL 10 MG/ML 100 ML 12 FLK

 

 

E187B

30.12.2010

30.12.2010

 

YİRMİ YIL

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

A10860

8699523090180

AVITOREL 40 MG 30 FTB

 

 

E008C

 

10.02.2009

 

JENERİK

24,00%

8,00%

3,50%

0-2,5%

A11007

8699523090227

AVITOREL 40 MG 90 FTB

 

 

E008C

 

18.06.2009

 

JENERİK

23,00%

7,00%

2,50%

0-2,5%

A11961

8699540017009

CANTAB PLUS 16 MG/12,5 MG 28 TB

 

 

E239B

 

08.11.2010

 

JENERİK

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A11911

8699540017054

CANTAB PLUS 32 MG/12,5 MG 28 TB

 

 

E239D

 

14.10.2010

 

JENERİK

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A11176

8699293091226

GOYART 35 MG 4 FTB

 

 

E502A

 

27.08.2009

 

JENERİK

45.50%

29,00%

25,00%

0-2,5%

A09229

8699726691054

PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLK

 

 

E187B

 

 

 

YİRMİ YIL

20,50%

4,00%

 

0-2,5%

A11335

8699536010755

SERPERIL PLUS 4 MG/1,25 MG 30 TB

 

 

E475B

 

30.10.2009

 

JENERİK

26,00%

9,50%

5,50%

0-2,5%

A07292

8699508750337

SINAKORT-A 40 MG/ML 1 ML 1 AMP

8699508770014

 

E248A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09456

8699586070037

SUPRAX-DT 400 MG DISP OLABILEN 5 TB

 

 

E203A

 

 

-36,55%

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%