T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/131

 

Tarih         : 10.12.2010

Konu         : Yetkilendirme

 

 

 Kilis ve Osmaniye sosyal güvenlik il müdürlükleri, 01.01.2011 tarihi itibariyle, Ülkemizin imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerinin sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında yetkilendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.