T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/130

 

Tarih         : 09.12.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ve Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek-2/E)’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 09.12.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’e Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Düzenlenen İlaçlar

3-) Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek-2/E)’nde Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A12096

8699578092870

NEVOTEK 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

09.12.2010

09.12.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A12097

8699517014000

VASOCARD 5 MG 90 TB

 

 

E002A

09.12.2010

09.12.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

 

A09819

8699830770010

DOXORUBICIN FRESENIUS KABI (DABUR) 10 MG 1 FLK

 

 

E379A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10206

8699830770027

DOXORUBICIN FRESENIUS KABI (DABUR) 50 MG/25 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLK

 

 

E379B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10068

8699830770096

LEUCOVORIN CALCIUM FRESENIUS KABI (DABUR) 50 MG/5 ML ENJEKSIYON ICIN SOLUSYON ICEREN 1 FLK (FARMAR)

 

 

E102A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A12001

8699717090231

LEVONAT 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

25.11.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A12060

8699828790105

PLOXAL 200 MG IV INF. ICIN LİYO. TOZ ICEREN FLK(PLOXAL 200 MG/40 ML IV INF.ICIN KONS.COZ. ICEREN FLK)

 

 

E421C

 

03.12.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11727

8699525015990

VAZKOR 5 MG 90 TB

 

 

E002A

 

10.06.2010

 

JENERİK

46,00%

39,00%

35,00%

0-2,5%

                           

 

 


 

 

EK- 2/E LİSTESİ

Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis, İnek Sütü Alerjisi ve Çölyak Hastalığı) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar  Listesi'nde Düzenlenen İlaçlar

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı tarih

Listeye Giriş Tarihi

KDV'li Perakende Fiyatı
5,24 YTL'dan FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı
5,24 YTL'dan AZ
ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

A12091

8697869420333

MAM'S FOOD GLUTENSIZ SPIRAL  MAKARNA 500 GR

 

 

 

 

03.12.2010

11,00%

4,00%

 

0-2,5%