T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/129

 

Tarih         : 08.12.2010

Konu         : Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri

 

 

Bilindiği üzere, 25.05.2010 tarihli 2010/68 sayılı Genelge ile 27.02.2009 tarihinde Alman mevzuatında yapılan değişiklik ile çocuk yetiştirme süreleri bulunan ancak, Alman mevzuatı gereğince yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık prim ödeme şartını Türkiye’deki ve Almanya’daki hizmetleri ile birlikte 65 yaşını bitirecekleri tarihe kadar dolduramayanlara, eksik sürelerini borçlanarak 60 aylık prim ödeme şartını yerine getirip yaşlılık aylığı alma imkanı getirildiği belirtilmiştir.

Bu defa, Almanya mevzuatında, Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olanların eksik sürelerini borçlanmalarına imkan veren yasa, 11.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu durumda, 10.08.2010 tarihine kadar Alman mevzuatında aranılan yaş şartını yerine getirmiş ve borçlanma talebinde bulunmuş olanlar hakkında yürürlükten kaldırılan yasa hükümleri uygulanacak, bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlar ise borçlanma imkanından yararlanamayacaklardır.

Ancak, Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ve kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde çocuk yetiştirme sürelerinin emeklilikte değerlendirilmesine devam edilecektir.

Almanya’da çocuk yetiştirmiş olanların öncelikle, 2010/68 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde Alman sigorta mercilerine müracaat ederek Almanya’daki çocuk yetiştirme sürelerini tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ve bu sürelerle Alman mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık prim ödeme şartını yerine getiremeyenler, eksik sürelerini Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 2. maddesinde sayılan mevzuatlardaki sigortalılık hallerinden birine tabi olarak ya da isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek veya 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinde sayılan hizmet sürelerini anılan maddeye göre borçlanarak tamamlayabileceklerdir.

Bu itibarla, ilgililerin öncelikle Almanya’daki çocuk yetiştirme sürelerinin tespitinin sağlanması, bunun için talep sahiplerinin, Kurumumuz sgk.net (intra )/uygulamalar/yurtdışı/formülerler bölümünde yayımlanan “Çocuk Yetiştirme Sürelerinin/Çocuk Yetiştirmeden Dolayı Dikkate Alma Sürelerinin Tespiti Dilekçesi”ni (V 800 formunu) eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurduktan sonra ilgili Alman emeklilik kurumuna göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Almanya’daki çocuk yetiştirme süreleri ile ilgili olarak yapılan başvurularda ilgililerin, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.