T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/128

 

Tarih         : 01.12.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 02.12.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’e Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’de Düzenlenen İlaçlar

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A12095

8699828090915

MOFECEPT 500 MG 50 FTB*

 

 

E418B

06.12.2010

06.12.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

NOT: Yanında (*) işareti olan ürünler, 06.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer.


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A00434

8699456570568

AGNUCASTON 40 MG 30 FTB

8699729090120

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A00520

8699517090059

ALFASID 375 MG 10 TB

8699517010118

8699520010105

E006A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A00521

8699517090066

ALFASID 375 MG 14 TB

8699517010125

 

E006A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A12036

8697936090490

LEVMONT 5/10 MG 30 FTB*                                       

 

 

E559A

 

03.12.2010

 

JENERİK

29,00%

22,00%

18,00%

0-2,5%

A12060

8699828790105

PLOXAL 200 MG/40 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK*

 

 

E421C

 

03.12.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09078

8699673057156

ZYPREXA  10 MG 28 VELOTAB

 

 

E329B

 

 

 

ORİJİNAL

33,00%

26,00%

22,00%

0-2,5%

A09079

8699673057149

ZYPREXA  5 MG 28 VELOTAB

 

 

E329A

 

 

 

ORİJİNAL

31,00%

24,00%

20,00%

0-2,5%

A08744

8699673098043

ZYPREXA 10 MG 28 FTB

 

 

E329B

 

 

 

ORİJİNAL

33,00%

26,00%

22,00%

0-2,5%

A08747

8699673098012

ZYPREXA 5 MG 28 FTB

 

 

E329A

 

 

 

ORİJİNAL

31,00%

24,00%

20,00%

0-2,5%

                               

 

NOT: Yanında (*) işareti olan ürünler, 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer.