T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/123

 

Tarih         : 05.11.2010

Konu         : G2D Etiketli Ürünler

 

 

 

İlgi: 30.06.2010 tarihli ve 2010/79 sayılı Genelge.

 

Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler üzerine ilgide kayıtlı Genelge ile piyasada bulunan karekodsuz ürünlerin eski şekliyle dış ambalajında bulunan fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi suretiyle 01.07.2010 tarihine kadar Kurumumuza fatura edilebileceği, 01.07.2010 tarihi itibariyle ise Yönetmelikte karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar hariç olmak üzere tüm ürünlerin sadece İlaç Takip Sistemi üzerinden onay alınarak Kuruma fatura edileceği duyurulmuştur.

Diğer taraftan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan; piyasada bulunan kupürlü ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafından etiket veya benzeri bir yöntemle, karekod konulabileceğine ve bu işlemin firmanın kontrolü altında olmak üzere, ürünün bulunduğu yere göre ecza depolarında ve eczanelerde de yapılabileceğine ilişkin hüküm doğrultusunda piyasada bulunan karekodsuz ürünlerin karekodlanması işlemleri Sağlık Bakanlığınca yayımlanan 2010/24 ve 2010/39 ve 2010/63 sayılı Genelgeler ile düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda Kurumumuzca karekodlu olarak üretilmiş ilaçların yanı sıra fiyat kupürlü üretilmesine rağmen sonradan karekodlu hale getirilen ilaçların İlaç Takip Sisteminden alınan onaya istinaden bedellerinin ödenmesi işlemleri devam etmektedir.

Ancak sonradan karekodlama işlemleri sürecinin mevzuata uygunluğunun takip ve kontrol işlemlerine devam edildiğinden, ikinci bir duyuruya kadar, sözleşmeli eczaneler tarafından Kurumumuza fatura edilen sonradan karekodlanan ürünlerin (G20 etiketli) İlaç Takip Sistemi üzerinde yapılan işlemlerini takiben dış ambalajında bulunan fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenmesi gerekli görülmüştür.

Uygulamanın bu doğrultuda yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.