T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/118

 

Tarih         : 27.10.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 28.10.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11956

8699530090289

LEVONİDİN 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

28.10.2010

28.10.2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11957

8699540171121

LIPOFEN-SR 250 MG 90 MIKROPELLET KAP

 

 

E408A

28.10.2010

28.10.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A02008

8699505092348

COPEGUS 200 MG 42 FTB

 

 

E311A

 

 

 

ORİJİNAL

12,00%

5,00%

1,00%

0-2,5%

A11742

8697936090254

INFECUR 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

15.07.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11743

8697929090261

LEVOFIX 750 MG 7 FTB

 

 

E257C

 

15.07.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11787

8699862090124

MIMPARA 90 MG 28 FTB

8699586090226

 

 

 

09.08.2010

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11451

8697935090026

NEUREM 10 MG 28 FTB

 

 

E332B

 

 

 

JENERİK

21,00%

4,00%

10,00%

0-2,5%

A10537

8699532268747

SOMAVERT  10 MG 30 FLK

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10538

8699532268754

SOMAVERT  15 MG 30 FLK

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10539

8699532268761

SOMAVERT  20 MG 30 FLK

 

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11159

8697936010122

TELVIS PLUS 80/12.5 MG 28 TB

 

 

E244A

 

 

 

JENERİK

18,00%

11,00%

7,00%

0-2,5%

A11851

8699543090757

VIRANIS 200 MG 84 FTB

 

 

E311A

 

13.09.2010

 

JENERİK

19,00%

12,00%

8,00%

0-2,5%