T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/116

 

Tarih         : 20.10.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 21.10.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NDE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11785

8699862090100

MIMPARA 30 MG 28 FTB

8699586090189

 

 

 

09.08.2010

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A06559

8699790150068

REBETOL 200 MG 70 KAP

 

 

E311A

 

 

 

ORİJİNAL

20,00%

13,00%

9,00%

0-2,5%

A06560

8699790150075

REBETOL 200 MG 84 KAP

 

 

E311A

 

 

 

ORİJİNAL

19,00%

12,00%

8,00%

0-2,5%

A06722

8698856510150

RHEUMON 100 MG/ML 50 ML SPREY

8699546512065

 

E142B

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A07869

8698856350183

THERMO-RHEUMON 50 GR KREM

8699546352210

 

E141A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11951

8699543090764

VIRANIS 200 MG 168 FTB

 

 

E311A

14.10.2010

14.10.2010

 

JENERİK

17,00%

10,00%

6,00%

0-2,5%

A11851

8699543090757

VIRANIS 200 MG 84 KAP

 

 

E311A

 

13.09.2010

 

JENERİK

19,00%

12,00%

8,00%

0-2,5%