T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/113

 

Tarih         : 06.10.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 07.10.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11881

8697930020677

LEVRAL 1000 MG 100 FTB

 

 

E372C

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

21,00%

14,00%

10,00%

0-2,5%

A11882

8697930020660

LEVRAL 1000 MG 50 FTB

 

 

E372C

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

16,00%

9,00%

5,00%

0-2,5%

A11883

8697930020585

LEVRAL 250 MG 100 TB

 

 

E372A

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

32,00%

25,00%

21,00%

0-2,5%

A11884

8697930020578

LEVRAL 250 MG 50 FTB

 

 

E372A

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

24,00%

17,00%

13,00%

0-2,5%

A11885

8697930020615

LEVRAL 500 MG 100 TB

 

 

E372B

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

30,00%

23,00%

19,00%

0-2,5%

A11886

8697930020608

LEVRAL 500 MG 50 FTB

 

 

E372B

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

23,00%

16,00%

12,00%

0-2,5%

A11887

8697930020639

LEVRAL 750 MG 50 TB

 

 

E372D

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

16,00%

9,00%

5,00%

0-2,5%

A11888

8699459590013

NUTRIMED GLUTAMIN 100 G (5 GRX20 SASE)

 

 

E553A

07.10.2010

07.10.2010

 

ORİJİNAL

29,00%

22,00%

18,00%

0-2,5%

A11889

8699541773409

RENOVEL 10 MG/1 ML ENJ. COZ. ICEREN FLK

 

 

E532B

07.10.2010

07.10.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A01650

8699638770311

CARBOPLATIN TEVA 450 MG/45 ML IV INF. ICIN KONS. COZ. ICEREN FLAKON (CARBOPLATIN-TEVA 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK (MED))

 

 

E253C

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10896

8697930010067

EZETEC 10 MG 28 TB

 

 

E480A

 

 

 

JENERİK

16,00%

9,00%

5,00%

0-2,5%

A11786

8699862090117

MIMPARA 60 MG 28 FTB

8699586090202

 

 

 

09.08.2010

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A06461

8698978090059

PROXACIN 750 MG 14 FTB

8699517090387

8698778090059

E067A

 

 

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A09979

8690632990194

RESOURCE GLUTAMIN 100 G (5 GRX20 SASE)

8699504990546

 

E553A

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05306

8699749770019

NAVELBINE 10 MG/ML 1 ML 1 FLK

 

 

E532B

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%