T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/111

 

Tarih         : 29.09.2010

Konu         : Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 30.09.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

 


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11877

8699541760706

DOXEL 20 MG IV INF. ICIN KONS COZ. ICEREN FLK

 

 

E543A

30.09.2010

30.09.2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11878

8699541760805

DOXEL 80 MG IV INF. ICIN KONS COZ. ICEREN FLK

 

 

E543B

30.09.2010

30.09.2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11879

8699541760508

LINOXA 100 MG IV MG/20 ML IV INF. ICIN KONSANTRE COZ. ICEREN FLK

 

 

E421B

30.09.2010

30.09.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11880

8699540701465

PREFIX 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSP  ICIN TOZ

 

 

E385B

30.09.2010

30.09.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11745

8699828690078

DOXITAX 20 MG STERIL APIROJEN IV INF. COZ. ICEREN FLK

 

 

E543A

 

22.07.2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11746

8699828690108

DOXITAX 80 MG STERIL APIROJEN IV INF. COZ. ICEREN FLK

 

 

E543B

 

22.07.2010

 

JENERIK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11825

8699525795960

OXALPIN 100 MG IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN 1 FLK

 

 

E421B

 

29.07.2010

 

JENERİK

44,00%

37,00%

33,00%

0-2,5%

A11876

8699828240013

UROMISIN 3 GR 1 SASE

 

 

E521A

23.09.2010

23.09.2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11571

8699525014108

VAZKOR 10 MG 30 TB

 

 

E002B

 

27.05.2010

 

JENERİK

22,00%

15,00%

11,00%

0-2,5%

A09078

8699673057156

ZYPREXA  10 MG 28 VELOTAB

 

 

E329B

 

 

 

ORİJİNAL

29,00%

22,00%

18,00%

0-2,5%

A09079

8699673057149

ZYPREXA  5 MG 28 VELOTAB

 

 

E329A

 

 

 

ORİJİNAL

27,00%

20,00%

16,00%

0-2,5%

A08744

8699673098043

ZYPREXA 10 MG 28 FTB

 

 

E329B

 

 

 

ORİJİNAL

29,00%

22,00%

18,00%

0-2,5%

A08747

8699673098012

ZYPREXA 5 MG 28 FTB

 

 

E329A

 

 

 

ORİJİNAL

27,00%

20,00%

16,00%

0-2,5%