T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/101

 

Tarih: 01.09.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 02.09.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11842

8699726014402

ABILIFY 5 MG 28 TABLET

 

 

E537D

02.09.2010

02.09.2010

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 


 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11749

8699540016613

ABIZOL 5 MG 28 TB

 

 

E537D

 

09.08.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11754

8699456520112

ALVESCO 80 MCG/DOZ 60 DOZ AEROSOL

8699540520356

 

 

 

09.08.2010

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10174

8699738980450

BERIPLAST-P COMBI SET 1 ML TROMBIN COZ. VE 1 ML FIBRINOJEN COZ. İCEREN FIBRIN YAPISTIRICI (BERIPLAST P 1 ML KOMBISET)

 

 

E283A

 

 

 

ORİJİNAL

17,59%

4,00%

 

0-2,5%

A01265

8699738980511

BERIPLAST-P COMBI SET 3 ML TROMBIN COZ. VE 3 ML FIBRINOJEN COZ. İCEREN FIBRIN YAPISTIRICI (BERIPLAST P 3 ML KOMBISET)

 

 

E283A

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10919

8699516096366

CO-TAMGARD 160/12,5 MG 28 FTB

8699074090073

 

E433B

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10920

8699516096373

CO-TAMGARD 160/25 MG 28 FTB

8699074090080

 

E433B

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10921

8699516096359

CO-TAMGARD 80/12,5 MG 28 FTB

8699074090066

 

E433A

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10933

8699516096342

TAMGARD 160 MG 28 FTB

8699074090059

 

E433B

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10934

8699516096335

TAMGARD 80 MG 28 FTB

8699074090042

 

E433A

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%