T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/97

 

Tarih: 18.08.2010

Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

 İlgi: 12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 19.08.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)’ye Eklenen İlaçlar

2-) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar


 

EK-1

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11835

8699525775900

CARBODEX 150 MG (10 MG/ML)  15 ML 1 FLK

 

 

E253B

19.08.2010

19.08.2010

 

YİRMİ YIL

29,00%

4,00%

18,00%

0-2,5%

A11836

8699525775917

CARBODEX 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK

 

 

E253C

19.08.2010

19.08.2010

 

YİRMİ YIL

27,00%

4,00%

16,00%

0-2,5%

A11837

8699566096538

GYREX 400 MG 30 FTB

 

 

E344E

19.08.2010

19.08.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11838

8699566096545

GYREX 400 MG 60 FTB

 

 

E344E

19.08.2010

19.08.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11839

8699578095291

ZYZAPIN 2.5 MG 28 FTB

 

 

E329E

19.08.2010

19.08.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu

No:

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu

Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin

Başlatılacağı satış izni tarihi

Listeye giriş tarihi

Referans Fiyata Göre Azaltma

Orijinal/Jenerik/Yirmi yıllık

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den FAZLA ise

KDV'li Perakende Fiyatı 5,24 TL'den AZ ise

Özel İskonto

Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 6.4.1. maddesine göre)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11753

8699456520136

ALVESCO 160 MCG/DOZ 60 DOZ AEROSOL

8699540520400

 

 

 

09.08.2010

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11545

8699638772070

CARBOPLATIN TEVA 150 MG/15 ML IV INF. ICIN  KONSANTRE COZ. ICEREN FLAKON (CARBOPLATIN-TEVA 150 MG/15ML ENJ.COZ)

 

 

E253B

 

01.04.2010

 

YİRMİ YIL

25,00%

4,00%

14,00%

0-2,5%

A11486

8699541773607

CARMEN 450 MG (10 MG/ML) 45 ML 1 FLK

 

 

E253C

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11586

8697936090261

INFECUR 500 MG 5 TB

8697934090102

 

E257A

 

03.06.2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11699

8699275090018

NORMIX 200 MG 12 FTB

8699564092648

 

E541A

 

09.06.2010

 

ORİJİNAL

24,00%

4,00%

1,00%

0-2,5%

A05954

8698856170040

PARLODEL-SRO 2.5 MG 7 KAP

8699504170054

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05955

8698856170057

PARLODEL-SRO 5 MG 28 KAP

8699504170108

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A10992

8699566016529

TIORELAX 8 MG 20 TB

 

 

E111D

 

 

 

YİRMİ YIL

14,50%

4,00%

 

0-2,5%