T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2010/90

 

Tarih:  04.08.2010

Konu:  Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 7. Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler

 

İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesinin değişik 2. fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 05.08.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Ekler: 1-)Bedeli Ödenecek İlaelar Listesi (Ek-2/D)'ye Eklenen İlaçlar

2-)Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek-2/D)'de Düzenlenen İlaçlar

 

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'NE EKLENEN İLAÇLAR

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A11829

8699508750832

İE POTASYUM KLORUR %7.5 100 AMP

 

 

H006A

05/08/2010

05/08/2010

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0,00%

A11831

8699536010748

SERPERIL PLUS 2 MG/0,625 MG 30 TB

 

 

E475A

05/08/2010

05/08/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11832

8699566093346

ZHEDON 10 MG 28 FTB

 

 

E332B

05/08/2010

05/08/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

 

EK-2

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR

Kamu No

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

Eski Barkod-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A09398

8699804020264

CALCIMED D3 20 EFF TB

 

 

E363A

 

 

 

YİRMİ YIL

11,00%

4,00%

 

0-2,5%

A02111

8697621950030

DECAPEPTYL 0.1 MG 1 ML 7 KULL HAZIR SIRINGA

8699538953142

 

 

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A05307

8699749770026

NAVELBINE 50 MG/5 ML 5 ML 1 FLK

 

 

E532A

 

 

 

ORİJİNAL

23,00%

4,00%

 

0-2,5%

A11738

8699541014502

PERIVEL PLUS 2 MG/0,625 MG 30 TB

 

 

E475A

 

08/07/2010

 

JENERİK

11,00%

4,00%

 

0-2,5%